Energia Chi (Qi) i system meridianów

Energia Qi

Energia Qi płynie w ludzkim ciele przez rozbudowany system meridianów. Chińska medycyna tradycyjna, chińskie sztuki walki oraz systemy ćwiczeń zdrowotnych, takich jak Qi Gong, które są zarówno skutecznymi sztukami walki, oparte są na obecnych w ludzkim ciele meridianach, przez które płynie energia Qi.

Według wielu chińskich opowieści ludowych zainteresowanie meridianami i przepływem wewnętrznej energii Chi (Qi) powstało głównie ponieważ w starożytnych czasach, na polach bitwy, pradawni wojownicy często zauważali pojawiające się linie świetlistej energii na zmasakrowanych przez wroga ciałach swoich kompanów. Lecz wynikające z tych opowiadań fakty, bardziej lub mniej owinięte legendami i nasycone ludzką wyobraźnią, nie potwierdzają całkowicie tego, czym meridiany są w rzeczywistości. Są one bowiem subtelnymi ścieżkami, kanałami energetycznymi znajdującymi się w ciele człowieka, poprzez które porusza się, płynie wewnętrzna energia Chi. Kanały te nie są ani widzialne gołym okiem ani nie posiadają fizycznej natury, a ich istnienia nie da się tym bardziej potwierdzić żadną znaną metodą naukową. Jednak Chi (Qi) płynie meridianami, czemu dowodzi skuteczność tradycyjnej chińskiej medycyny i wielu systemów pracy nad energią Chi (Qi), które są oparte na istnieniu meridianów i bez nich nie mogłyby funkcjonować.

W kulturze chińskiej pojęcie systemu meridianów jest ściśle powiązane z medycyną tradycyjną, akupunkturą ze światem chińskich sztuk walki, jak również z wieloma metodami pracy nad energią takimi jak np. Qi Gong. Od pradawnych czasów sztuki walki są ściśle związane z tradycyjną chińską medycyną, chociażby z przyczyny takiej, że na polach bitwy była od żołnierzy wymagana, oprócz umiejętności prowadzenia skutecznej walki, wysoka wiedza medyczna, konieczna do skutecznego i szybkiego leczenia rannych kompanów. Dobry chiński wojownik musiał być nie tylko dobrym wojownikiem, lecz zarazem doświadczonym medykiem. Musiał on umieć tak samo skutecznie ranić wroga, jak i leczyć rany przyjaciela. Ale nie jest to jedyna z przyczyn powiązania sztuk walki z medycyną. W Tai Chi Chuan, ale nie tylko w tej sztuce walki, istnieją techniki emisji energii Chi poprzez np. czubki palców lub dłoń i kierowania Chi - na odległość – na tak zwane 'życiowe' punkty wroga. Stosowanie tak zaawansowanych technik bojowych wymaga bardzo dokładnej wiedzy, z zakresu chińskiej medycyny, wiedzy dotyczącej cyklicznego przepływu energii Chi w meridianach. Skuteczność technik emisji Chi jest bowiem uzależniona od tego, czy atak zostaje właściwie przeprowadzony na punkt - narząd lub grupę narządów wewnętrznych wroga -, w którym, w danej chwili, energia Chi jest wysoko skoncentrowana.

Energetyczny system meridianów opiera się na 12 głównych meridianach, każdy z których odpowiada specyficznemu wewnętrznemu narządowi - nieraz ściśle związanemu z chińską tradycyjną wiedzą - lub grupie narządów wewnętrznych.

W ludzkim ciele znajduje się, ponadto ponad 400 punktów akupunktury (według niektórych szkół jest ich prawie 700), które są pomiędzy sobą powiązane dwudziestoma meridianami. Zbiór tych 20 meridianów zawiera 12 wyżej opisanych głównych kanałów energetycznych plus
8 kanałów tak zwanych nadzwyczajnych, z których 2 mają własne, oddzielne, zbiory punktów akupunktury. Kanały nadzwyczajne nie są bezpośrednio powiązane, w przeciwieństwie do 12 kanałów podstawowych, z narządami wewnętrznymi lub grupami narządów lecz pełnią
funkcję naczyń energetycznych dla naszych zasobów energii. Stąd wiedza o kanałach nadzwyczajnych jest bardzo ważna w praktyce Tai Chi Chuan a także niektórych innych chińskich sztuk wojennych.

Człowiek jest głęboko powiązany z całym wszechświatem i jego naturalnymi cyklami. Podstawą utrzymania zdrowia psychofizycznego jest prawidłowy przepływ energii Chi poprzez meridiany,
według naturalnego cyklu związanego, między innymi, z porami roku i porami dnia czyli w powiązaniu z makrokosmosem. W ludzkim ciele energia Chi ma swój ustalony obieg, i przepływa w dwunastu dwugodzinnych okresach poprzez, odpowiadającym tym okresom, 12 meridianów.

Ewentualne problemy ze zdrowiem fizycznym lub psychicznym mają swoją przyczynę, według tradycyjnej medycyny chińskiej, w niepoprawnym przepływie energii Chi (Qi) poprzez meridiany, który może być zakłócony np. powstałymi blokadami na poziomie energetycznym lub fizycznym.

Jedną z podstaw tradycyjnej medycyny chińskiej jest Taiji, czyli energetyczny taoistyczny system Yin/Yang a zatem także i meridiany poprzez które przepływa Chi mogą być Yin lub Yang.
Główne meridiany to: meridian płuc, meridian serca, meridian osierdzia, meridian potrójnego ogrzewacza, meridian jelita cienkiego, meridian jelita grubego, meridian wątroby, meridian żołądka, meridian śledziony/trzustki, meridian nerek, meridian pęcherza moczowego, meridian woreczka żółciowego.

A oto 8 zbiorników energetycznych naszego systemu energetycznego: Ren mai, Du Mai, Chong Mai, Dai Mai, Yin Wei Mai, Yang Wei Mai, Yin Qiao Mai, Yang Qiao Mai.

Oto schemat cyklu przepływu Chi, według godzin:

od 23 do 1 -> meridiana woreczka żółciowego;
od 1 do 3 -> meridiana wątroby;
od 3 do 5 -> meridiana płuc;
od 5 do 7 -> meridiana jelita grubego;
od 7 do 9 -> meridiana żołądka;
od 9 do 11 -> meridiana trzustki;
od 11 do 13 -> meridiana serca;
od 13 do 15 -> meridiana jelita cienkiego;
od 15 do 17 meridiana pęcherza;
od 17 do 19 -> meridiana nerek;
od 19 do 21 -> meridiana osierdzia;
od 21 do 23 -> meridiana potrójnego ogrzewacza.