Zaburzony przepływ energii życiowej Qi przyczyną poważnych chorób

Według wielu chińskich opowieści ludowych zainteresowanie meridianami i przepływem wewnętrznej energii Chi (Qi) powstało głównie ponieważ w starożytnych czasach, na polach bitwy, pradawni wojownicy często zauważali pojawiające się linie świetlistej energii na zmasakrowanych przez wroga ciałach swoich kompanów

Według wielu chińskich opowieści, zainteresowanie meridianami i przepływem wewnętrznej energii Chi (Qi) powstało głównie ze względu na fakt, iż pradawni wojownicy często zauważali pojawiające się linie "świetlistej energii" na zmasakrowanych przez wroga ciałach swoich kompanów. Wynikające z tych opowiadań fakty, bardziej lub mniej owinięte legendami i nasycone ludzką wyobraźnią, nie wyjaśniają całkowicie czym są tak zwane meridiany Qi w ludzkim ciele. Zgodnie z tradycyjną medycyną chińską są one subtelnymi ścieżkami, kanałami energetycznymi, poprzez które wędruje wewnętrzna energia życiowa.

Energia QI a zdrowie

Kanały te nie są ani widzialne gołym okiem, ani nie posiadają fizycznej natury, a ich istnienia nie da się tym bardziej potwierdzić żadną znaną metodą naukową. Jednak energia Qi płynie meridianami, czemu dowodzi skuteczność tradycyjnej chińskiej medycyny i wielu systemów pracy nad energią wewnętrzną, które są oparte na istnieniu meridianów. Bez nich te systemy nie mogłyby w żaden sposób funkcjonować. W kulturze chińskiej pojęcie systemu meridianów Qi jest ściśle powiązane z medycyną tradycyjną, akupunkturą, ze światem sztuk walki, jak również z wieloma metodami pracy nad energią wewnętrzną, takimi jak np. Qi Gong. Od pradawnych czasów sztuki walki są ściśle związane z tradycyjną chińską medycyną, chociażby z przyczyny takiej, że na polach bitwy była od żołnierzy wymagana, oprócz umiejętności prowadzenia skutecznej walki, wysoka wiedza medyczna, konieczna do skutecznego i szybkiego leczenia, a ewentualnie reanimowania rannych kompanów. W starożytności dobry chiński wojownik musiał być nie tylko dobrym żołnierzem, lecz zarazem doświadczonym medykiem. Musiał on umieć tak samo skutecznie ranić wroga, jak i leczyć rany przyjaciela. Ale nie jest to jedyna z przyczyn powiązania sztuk walki z tradycyjną medycyną. W Tai Chi Chuan, ale nie tylko w tej pradawnej sztuce walki, znane są techniki emisji energii Qi poprzez np. czubki palców lub wewnętrzną część dłoni i kierowania jej – na odległość – na tak zwane 'życiowe' punkty wroga. Stosowanie tak zaawansowanych technik bojowych wymaga bardzo głębokiej wiedzy z zakresu chińskiej medycyny, wiedzy dotyczącej cyklicznego przepływu energii Chi w meridianach. Skuteczność technik emisji (qi) Chi jest bowiem uzależniona od tego, czy atak zostaje właściwie przeprowadzony na punkt - narząd lub grupę narządów wewnętrznych wroga - w którym, w danej chwili, energia Chi jest wysoko skoncentrowana. Energetyczny system meridianów opiera się na 12 głównych kanałach Qi. Każdy z nich odpowiada specyficznemu wewnętrznemu narządowi - nieraz ściśle związanemu z chińską tradycyjną wiedzą - lub grupie narządów wewnętrznych.

W ludzkim ciele znajduje się, ponadto ponad 400 punktów akupunktury (według niektórych szkół jest ich prawie 700), które są pomiędzy sobą powiązane dwudziestoma meridianami. Zbiór tych 20 meridianów zawiera 12 wyżej opisanych głównych kanałów energetycznych plus 8 kanałów tak zwanych nadzwyczajnych, z których 2 mają własne, oddzielne, zbiory punktów akupunktury. Kanały nadzwyczajne nie są bezpośrednio powiązane, w przeciwieństwie do 12 kanałów podstawowych, z narządami wewnętrznymi lub grupami narządów lecz pełnią funkcję naczyń energetycznych dla naszych zasobów energii. Stąd wiedza o kanałach nadzwyczajnych jest bardzo ważna w praktyce Tai Chi Chuan a także niektórych innych chińskich sztuk wojennych.

Blokady przepływu Qi przyczyną chorób

Jedną z podstaw tradycyjnej medycyny chińskiej jest Taiji, czyli energetyczny taoistyczny system Yin/Yang, a zatem także i meridiany poprzez które przepływa Chi mogą być Yin lub Yang. Główne meridiany to: meridian płuc, meridian serca, meridian osierdzia, meridian potrójnego ogrzewacza, meridian jelita cienkiego, meridian jelita grubego, meridian wątroby, meridian żołądka, meridian śledziony/trzustki, meridian nerek, meridian pęcherza moczowego, meridian woreczka żółciowego. A oto 8 zbiorników energetycznych naszego systemu energetycznego: Ren Mai, Du Mai, Chong Mai, Dai Mai, Yin Wei Mai, Yang Wei Mai, Yin Qiao Mai, Yang Qiao Mai. A oto schemat cyklu przepływu Qi, według godzin:

 • od 23 do 1 -> meridian woreczka żółciowego;
 • od 1 do 3 -> meridian wątroby;
 • od 3 do 5 -> meridian płuc;
 • od 5 do 7 -> meridian jelita grubego;
 • od 7 do 9 -> meridian żołądka;
 • od 9 do 11 -> meridian trzustki;
 • od 11 do 13 -> meridian serca;
 • od 13 do 15 -> meridian jelita cienkiego;
 • od 15 do 17 meridian pęcherza;
 • od 17 do 19 -> meridian nerek;
 • od 19 do 21 -> meridian osierdzia;
 • od 21 do 23 -> meridian potrójnego ogrzewacza.
Energia QI a zdrowie (2)

Człowiek jest głęboko powiązany z całym wszechświatem i jego naturalnymi cyklami. Podstawą utrzymania zdrowia psychofizycznego jest prawidłowy przepływ energii Qi (Chi) poprzez meridiany, według naturalnego cyklu, związanego z porami roku i porami dnia, czyli w powiązaniu z makrokosmosem. W ludzkim ciele energia Chi ma swój ustalony obieg i przepływa w dwunastu dwugodzinnych okresach poprzez odpowiadające tym okresom meridiany. Ewentualne problemy ze zdrowiem fizycznym lub psychicznym mają swoją przyczynę, według tradycyjnej medycyny chińskiej, w niepoprawnym przepływie energii Chi (Qi) poprzez meridiany, który może być zakłócony powstałymi blokadami. Zgodnie z tradycyjną medycyną chińską, prawidłowy i zrównoważony przepływ energii Qi przez kanały wewnętrzne - meridiany, jest podstawą zdrowia i dobrego samopoczucia. Zarówno stres, jak i problemy emocjonalne mogą silnie zaburzać przepływ energii Qi w meridianach, przyczyniając się do powstawania różnego rodzaju blokad energetycznych. Osoby prowadzące niezdrowy styl życia mają zazwyczaj wiele blokad na poziomie energetycznym, co jest głównym powodem rozwoju chorób, zarówno fizycznych, jak i umysłowych. Praca nad przepływem energii Qi może w licznych sytuacjach przywrócić nam harmonię wewnętrzną i zdrowie fizyczne. Bardzo pomocne w tym zakresie mogą się okazać ćwiczenia z zakresu zarówno Qi Gong, jak i Tai Chi Chuan.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim ze znajomymi!