Leki

Na co należy uważać przyjmując leki? Czy leki należy popijać tylko i wyłącznie wodą? Dlaczego popijanie niektórych leków napojami innymi niż woda może mieć wpływ na sposób ich wchłaniania się w przewodzie pokarmowym? Czy przyjmowanie leków dostępnych bez recepty może zagrażać zdrowiu?