GIF ostrzega przed popularnym lekiem na nadciśnienie. Możliwe zanieczyszczenie!

Co jakiś czas pojawiają się doniesienia o partiach leków, które w związku z wadą jakościową, zostają wycofane ze sprzedaży. Niestety zdarza się nierzadko, że dowiadujemy się o tym dopiero wówczas, gdy już spore zasoby wadliwych preparatów zostały zakupione przez pacjentów. Tym razem GIF podjął decyzję o pilnym wycofaniu popularnego leku na nadciśnienie.

Do podstawowych zadań Głównego Inspektora Farmaceutycznego należy czuwanie nad jakością produktów leczniczych i ich obrotem, tak by pacjenci za każdym razem otrzymywali właściwy oraz pełnowartościowy produkt leczniczy. Podstawowym zadaniem organów Inspekcji Farmaceutycznej jest przede wszystkim działanie prewencyjne, a więc niedopuszczenie do potencjalnej możliwości, w której dojdzie do pozostawienia w obrocie produktów leczniczych niespełniających wymagań jakościowych.

popularny lek na nadciśnienie wycofany z obrotu

Co jakiś czas pojawiają się doniesienia o partiach leków, które w związku z wadą jakościową, zostają wycofane ze sprzedaży. Niestety zdarza się nierzadko, że dowiadujemy się o tym dopiero wówczas, gdy już spore zasoby wadliwych preparatów zostały zakupione przez pacjentów. Zgodnie z dyspozycją art. 122 ust. 1 u.p.f. w razie stwierdzenia, że preparat leczniczy, bądź któraż z jego substancji czynnych nie odpowiada ustalonym wymaganiom jakościowym, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje decyzję o zakazie wprowadzenia lub o wycofaniu z obrotu produktu leczniczego, lub substancji czynnej. W przypadku zagrożenia ludzkiego zdrowia, lub życia, zgodnie z art. 108 S 1 k.p.a. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 16 października 2020 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu - pod rygorem natychmiastowej wykonalności - pojedynczej serii popularnego w Polsce produktu leczniczego, w związku z możliwością zanieczyszczenia Ibuprofenem. Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju wątpliwej jakościowo serii leku stosowanego w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Konkretnie decyzja GIF dotyczy leku Lisinoratio 5 (Lisinoprilum), 5 mg tabletki, numer serii W13273A, termin ważności 05.2024. Lisinoratio jest lekiem należącym do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, który jak wszystkie preparaty z tej kategorii, hamuje powstawanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu. Jeśli zdążyłeś zakupić wadliwy lek, koniecznie zwróć preparat do apteki, w której go nabyłeś! Farmaceuta wręczy Ci w zamian opakowanie należące do bezpiecznej serii tego samego leku! Bibliografia: 1 - Główny Inspektor Farmaceutyczny - Decyzja NJP.5453.30.2020.MLl.2

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim ze znajomymi!
Sklep ezoteryczny - Odpromienniki orgonitowe