Przyroda

Dlaczego przyroda jest dla nas niezmiernie ważna? Otóż, otaczająca nas przyroda jest bezcenna, ponieważ zapewnia nam warunki niezbędne do życia. Dla przykładu, drzewa dają nam tlen, bez którego nie przetrwalibyśmy nawet kilku minut. Pomimo tego, ludzie masowo niszczą lasy, przyczyniając się do nieodwracalnych zmian klimatycznych.