Ekologia

Czym jest ekologia? W rzeczywistości ekologia jest nauką, która bada strukturę i funkcjonowanie przyrody. W szczególności ekologia zajmuje się badaniem oddziaływań zachodzących pomiędzy organizmami, a ich środowiskiem naturalnym, a także wzajemnych interakcji zachodzących pomiędzy organizmami.