Nauka

Obecnie nauka uchodzi za dziedzinę wiedzy najprecyzyjniej opisującą rzeczywistość. Czemu akurat nauka, a nie inne dziedziny wiedzy, cieszy się tak wysoką wiarygodnością i społecznym uznaniem? Otóż, wspomniany wcześniej wysoki status poznawczy nauka zawdzięcza metodom, jakie stosuje, oraz językowi, jakim się posługuje.