Niebezpieczne sekty w Polsce - Lista i opisy sekt destrukcyjnych

Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że natknąłeś się na nową, nieznaną religię, ale do tej pory nie jesteś pewien, czy to była jakaś groźna sekta? Okazuje się, że sekty to coraz częstsze zjawisko w Polsce. Wraz z wolnością religijną pojawia się bowiem problem niebezpiecznych sekt.

Wolność religii w Polsce obejmuje - między innymi - możliwość posiadania świątyń i innych miejsc kultu, w zależności od potrzeb ludzi wierzących. Czy wiesz, że w związku z powyższym, w Polsce możesz założyć swój własny kościół? W zasadzie nic nie stoi Ci na przeszkodzie, a jedyne czego potrzebujesz, to 100 notarialnie potwierdzonych podpisów, zebranych od osób pragnących należeć do Twojego nowego kościoła! Zatem założenie własnego kościoła o dowolnym zarysie wiary, nie jest niczym trudnym do zrealizowania.

Jakie sekty działają w Polsce?

Jakie sekty działają w Polsce? Czy są groźne?

Z powyżej wyjaśnionej przyczyny, oficjalnie w naszym kraju działa obecnie ponad 300 organizacji o charakterze religijnym. Są to w większości przypadków tak zwane nowe ruchy religijne, a pośród nich znajdziemy niestety również bardzo niebezpieczne, tak zwane destrukcyjne, sekty. W rzeczywistości, niebezpiecznych sekt może być w Polsce znacznie więcej. Dlaczego tak sie dzieje? Otóż pomimo iż prowadzony jest oficjalny rejestr kościołów, wiele sekt w ogóle się do niego nie wpisuje, w związku z czym ich praktyki mogą być nieznane społeczeństwu, dopóki nie jest zbyt późno, by w łatwy sposób uwolnić się od szponów groźnej organizacji. W rezultacie wiele osób znalazło się nieświadomie w potencjalnie niebezpiecznej sekcie i zostało mocno poszkodowanych, zarówno moralnie, jak i finansowo.

Celem tego artykułu jest niesienie pomocy w rozpoznaniu oznak potencjalnie niebezpiecznych sekt, abyś mógł chronić siebie i swoich bliskich przed niemałą krzywdą. Przedstawimy informacje o potencjalnych zagrożeniach, które wiążą się z przystąpieniem do pewnych grup religijnych i zaproponujemy sposoby, by się przed nimi skutecznie uchronić.

Nowe ruchy religijne w Polsce

Polska jest miejscem, które szanuje prawo do wolności wyznania i kultu religijnego. Powinieneś wiedzieć, że według danych dostarczonych przez rząd, w kraju działa ponad 300 sekt. Oznacza to, że wokół Ciebie mogą znajdować się organizacje religijne, które mogą wydawać się nieszkodliwe, ale w rzeczywistości mogą być bardzo niebezpieczne.

Kluczem do uniknięcia bycia wykorzystanym lub stania się częścią jednej z tych sekt jest wiedza. To do Ciebie należy zdobycie informacji na temat kultów i sekt oraz ich praktyk, tak, abyś mógł poznać zagrożenie. Zwróć uwagę na szczegóły, takie jak techniki rekrutacji, ustalenia finansowe, warunki współpracy i inne aspekty ich działalności. Bądź świadomy, że niektóre grupy mogą używać zwodniczych metod, aby zdobyć zwolenników i mogą być bardzo niebezpieczne!

Zdefiniowanie ogólnego i zawsze trafnego pojęcia sekty jest sprawą niezwykle trudną. Dzieje się tak głównie ze względu na różnorodność i odrębność istniejących tego typu wspólnot na całym świecie, a także ze względu na odmienne metody nauczania grup religijnych. W tym artykule skupimy się na destrukcyjnych sektach religijnych działających w Polsce i stanowiących największe zagrożenie dla naszego społeczeństwa.

Mianem sekt destrukcyjnych określa się te grupy religijne, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli. Do tej grupy sekt należą m.in. Kościół Zjednoczeniowy Moona, Kościół Scjentologiczny, Wspólnota Niezależnych Zgromadzeń Misyjnych „Rodzina”. Wszystkie te wspólnoty religijne działają na terenie Polski!

Niebezpieczne sekty w Polsce

Niestety, nie wszystkie sekty działające w Polsce są jednakowe - niektóre z nich są znacznie bardziej niebezpieczne od pozostałych. Są to te, na które powinieneś uważać najbardziej! Ogólnie rzecz biorąc, sekty promujące skrajne przekonania lub te, które zachęcają swoich członków do ślepego posłuszeństwa, mogą być najbardziej potencjalnie niebezpieczne. Mogą one wymagać od swoich członków przestrzegania zasad, które nie zgadzają się z polskim prawem lub mogą kontrolować członków poprzez manipulację i taktykę strachu.

Jak to się dzieje, że ludzie pozwalają sobą manipulować, aż do tego stopnia, że wskutek działania sekty tracą kontakt z rodziną, przyjaciółmi, a nawet z otaczającą ich rzeczywistością? Otóż, należy zauważyć, że generalną strategią stosowaną przez werbowników jest stopniowe wprowadzanie w grupę, czyli zaczynanie od małych kroczków, by skończyć na dużych. W literaturze psychologii wpływu społecznego sposób ten określany jest mianem techniki stopy w drzwiach lub „od rzemyczka do koziczka”. To bardzo skuteczna technika psychomanipulacyjna i stosuje ją znaczna większość niebezpiecznych sekt.

Jeśli nie jesteś pewien, czy dana sekta jest bezpieczna czy też nie, skontaktuj się z dedykowaną infolinią utworzoną w celu pomocy osobom, które uważają, że mogły mieć kontakt z niebezpieczną sektą w Polsce. Większość z tych gorących linii zapewnia poufne porady i wsparcie oraz może pomóc Ci ustalić, czy pozostanie w grupie jest bezpieczne, czy też należy ją jak najszybciej opuścić.

Manipulacja psychologiczna - Działające w Polsce sekty werbują nowych adeptów przeważnie na obozach, koloniach dla dzieci, konferencjach, różnego rodzaju imprezach, a nawet na pielgrzymkach. Werbowanie na ulicy, przystankach autobusowych, stacjach metra itp. obecnie nie należy do rzadkości.

Rodzice powinni być szczególnie ostrożni, jeśli chodzi o ochronę swoich dzieci przed manipulacją psychologiczną ze strony sekt. Osoby wrażliwe i osamotnione, a także te, które nie czują się akceptowane, czy też odczuwają brak miłości w swojej rodzinie, są szczególnie narażone na działanie tych grup.

Owszem, warto wysyłać dzieci na obozy i kolonie, ale należy upewnić się, że organizatorzy i program zostały starannie przeanalizowane i zgłoszone do odpowiednich władz. Co więcej, warto pogłębić swoją wiedzę na temat sekt – aby móc dostrzec pierwsze symptomy zagrożenia we wczesnym stadium. Takie działania dadzą rodzicom więcej pewności co do bezpieczeństwa ich dzieci!

Werbowanie nowych adeptów - Uważajcie na werbowników szczególnie w okresie wakacyjnym! Wiadomo, że sekty mają wówczas lepsze żniwa ze względu na to, że młodzi ludzie mają w tym okresie więcej wolnego czasu i swobody. Często wyjeżdżając na obozy czy koncerty, a tam niestety spotkać można werbowników. Trudno ich jednak na pierwszy rzut oka odróżnić od zwykłych ludzi. Sekty czasem organizują obozy językowe, czy też spotkania dotyczące zdrowia, ekologii, alternatywnych metod leczenia, by w ten sposób lepiej kamuflować się.

Uzależnianie członków sekty - Czynnik uzależniający w sektach nie jest jak w przypadku wielu innych używek - materialny, konkretny i prosty do wykrycia. Jest to uzależnienie oparte na przesłaniu grupy i silne powiązania między jej członkami, którzy nierzadko sami nie zdają sobie sprawy z tego, że są od siebie wzajemnie uzależnieni. Ten rodzaj uzależnienia może powstawać na skutek bardzo delikatnej manipulacji psychicznej, ale nie tylko. U podłoża tego co sprawia, że czasami człowiek decyduje się zostać członkiem wolnego ruchu religijnego, znajduje się religijny charakter sekty.

Charakterystyka sekt destrukcyjnych

Z oczywistych powodów związki wyznaniowe, czy wspólnoty religijne, nie stosują określenia "sekta". Rozpoznanie niebezpiecznych sekt w Polsce nie zawsze jest łatwe, ale jest kilka wspólnych cech, których należy szukać.

Samozwańczy przywódcy podobni do guru

Niebezpieczne sekty często mają tak zwanego "guru" lub lidera, który jest uważany za boską istotę lub człowieka duchowo bardziej rozwiniętego. Często tacy przywódcy twierdzą, że mają jakąś boską moc, a ich wyznawcy traktują ich jako takich. Wyznawcy niebezpiecznej sekty mogą być bardzo lojalni i mogą nawet posunąć się do ekstremalnych działań, aby chronić przywódcę.

Praktyki

Niebezpieczne sekty mogą często mieć bardzo nietypowe praktyki, takie jak dziwaczne rytuały lub nabożeństwa, które stanowczą różnią się od ceremoniałów innych religii. Te rytuały lub nabożeństwa mogą wymagać od uczestników noszenia specjalnych ubrań, skandowania określonych słów lub recytowania dziwnych modlitw.

Utrata kontroli przez członków sekty

Powszechne dla niebezpiecznych sekt jest utrzymywanie swoich członków w ryzach i pod kontrolą poprzez groźby, taktykę zastraszania i manipulację. Członkowie mogą być subtelnie (zazwyczaj bardzo stopniowo) zmuszani do przestrzegania zasad ustalonych przez przywódcę bez możliwości zadawania jakichkolwiek pytań; mogą być również poddawani różnego rodzaju restrykcjom i karom, jeśli w jakikolwiek sposób kwestionują autorytet przywódcy. Ponadto z czasem członkom sekty może być coraz trudniej opuścić organizację.

Objawy narażenia na działanie destrukcyjnej sekty

Czy kiedykolwiek zetknąłeś się z niebezpieczną sektą? Możesz nawet o tym nie wiedzieć i być zaskoczony, że takie sekty istnieją w Polsce. Poniżej omawiamy cztery oznaki narażenia na kontakt z niebezpieczną sektą.

Programowanie umysłów

Pierwszym sygnałem bycia narażonym na wpływ niebezpiecznej sekty jest programowanie umysłów. Sekty lubią kontrolować swoich członków poprzez techniki prania mózgu, manipulując ich zachowaniem i emocjami. Odbywa się to za pomocą specjalnych technik, takich jak hipnoza, izolacja od innych ludzi i ciągła indoktrynacja.

Zależność osobista

Drugą oznaką ekspozycji na działanie niebezpiecznej sekty jest osobiste uzależnienie od ich członków. Kiedy dana organizacja stopniowo zawładnie umysłami swoich członków, może w dowolny sposób manipulować ich życiem, tworząc zależność od grupy lub jej lidera. Grupa i jej lider stają się źródłem siły i bezpieczeństwa dla jednostek w nią zaangażowanych, a wszystko inne blednie w porównaniu z nimi.

Ograniczenia wolności

Trzecim objawem ekspozycji na niebezpieczną sektę są różnego stopnia ograniczenia wolności. Ograniczenia te mogą być różne, począwszy od konieczności oddania sekcie posiadanych przedmiotów, rezygnacji z pracy lub studiów, ograniczonego dostępu do usług telefonicznych lub internetowych, aż po niemożność opuszczania własnego domu bez zgody osób wyżej postawionych w grupie lub sekcie.

Wyzysk finansowy

Czwartym symptomem narażenia na działanie niebezpiecznej sekty jest wykorzystywanie finansowe. Sekty żerują na bezbronnych ludziach, którzy nie są wystarczająco świadomi swojej sytuacji. Wykorzystują te osoby, biorąc od nich pieniądze z błahych powodów, takich jak datki na prace budowlane, datki na żywność i odzież dla "potrzebujących" lub datki na "specjalne rytuały" - wszystko bez żadnego pokwitowania jako dowodu, że to rzeczywiście miało miejsce.

Co robić w przypadku zauważenia oznak zaangażowania w niebezpieczną sektę?

Jeśli zauważysz oznaki zaangażowania w niebezpieczną sektę, możesz podjąć kroki, aby odpowiednio poradzić sobie z daną sytuacją. Oto kilka wskazówek, jak rozpoznać niebezpieczną sektę w Polsce i odpowiednio zareagować:

  • Szukaj oznak nadużywania władzy przez lidera lub kontroli nad członkami. Niebezpieczna sekta często ma jednego lidera, którego obawiają się zarówno członkowie, jak i osoby nie będące jeszcze członkami; lider ten ma władzę absolutną i chce kontrolować życie członków;
  • Uważaj na zwodnicze taktyki rekrutacyjne, takie jak używanie podstępu, łapówek lub przymusu, aby skłonić ludzi do przyłączenia się. Ważne jest, aby mieć świadomość, że niektóre sekty stosują silne techniki psychologiczne, aby przekonać ludzi do przyłączenia się do nich. Osoby werbujące nowych członków mogą na początku być dla nich bezgranicznie miłe, przez co niektórym ludziom trudno jest nie słuchać ich "dobrych" rad;
  • Bądź świadomy wszelkich prób odseparowania jednostek od rodziny i przyjaciół lub stworzenia zależności od działań i celów grupy. Niebezpieczne sekty zazwyczaj starają się bardzo stopniowo odizolować członków od ich rodzin i normalnego życia społecznego, tworząc atmosferę, w której członkowie organizacji czują, że są bezpieczni tylko ze swoją "nową rodziną" w sekcie;
  • Zwróć uwagę na wszelkie oznaki kar fizycznych lub emocjonalnych nadużyć stosowanych wobec członków, jeśli nie przestrzegają oni pewnych zasad lub przepisów grupy. Wiele niebezpiecznych sekt stosuje kary fizyczne, jak również słowne przypalenia i taktyki manipulacji emocjonalnej wobec własnych członków, aby utrzymać nad nimi kontrolę;
  • Jeśli czujesz, że dzieje się coś podejrzanego, poszukaj pomocy u psychologa, który specjalizuje się w kultach lub sektach. Możesz również skontaktować się z lokalnymi organizacjami pomagającymi ofiarom lub skontaktować się z władzami, jeśli uważasz, że ktoś jest przetrzymywany wbrew swojej woli przez niebezpieczną sektę w Polsce.

Niebezpieczne sekty działające w Polsce - Lista sekt destrukcyjnych

Różne sekty w Polsce mają różne wierzenia i praktyki, ale niektóre z nich są bardziej niebezpieczne niż inne. Oto lista znanych niebezpiecznych sekt w Polsce:

Bractwo Zakonne Himavanti - Polska sekta o charakterze destrukcyjnym!

Bractwo Zakonne Himavanti to bardzo niebezpieczna sekta założona w Polsce w 1983 r. Organizacja zawiązuje do pewnych aspektów Hinduizmu, ale oczywiście mocno je zniekształca. Członkowie tej organizacji praktykują Tantrę i Jogę - również na swój specyficzny sposób.

Ryszard Matuszewski - Założyciel Bractwa Zakonnego Himavanti

Ryszard Matuszewski - Założyciel Bractwa Zakonnego Himavanti

Ryszard Matuszewski, założyciel Bractwa Zakonnego Himavanti, został skazany za pogróżki pod adresem przeora Jasnej Góry. Był również oskarżany o prześladowania byłych członków Bractwa, a nawet o przygotowywanie zamachu na papieża Jana Pawła II. Łączna liczba członków Bractwa Himavanti szacowana jest na ponad 20 tysięcy osób. Sekta działa jedynie w Polsce.

Brama Niebios (lub Wrota Niebios)

Założona w 1974 roku przez Marshalla Applewhite'a grupa znana jest z tego, że zachęcała swoich członków do popełnienia samobójstwa, wierząc, że pozwoli im to osiągnąć wyższy poziom istnienia.

Członkowie Heaven’s Gate wierzyli, że Kosmici Bracia z Królestwa Niebieskiego, którzy zapoczątkowali proces ewolucji na Ziemi, nadejdą ponownie, by pozyskać najbardziej rozwinięte duchowo jednostki. Wybrańcy musieli się pożegnać ze swoimi ciałami materialnymi. Zgodnie z Applewhite’em, ewakuacja miała się rozpocząć wraz z przybyciem comety Hale’a-Boppa. Ogonem komety mieli podróżować Kosmici Bracia. Według religijnych przekonań tej sekty, dwa tysiące lat temu członkowie Królestwa Niebieskiego ustalili, że część ludzi była na tyle rozwinięta, że mogła być wykorzystana jako swego rodzaju naczynie na duszę Kosmicznych Braci. W tym gronie znalazł się Jezus, który miał opuścić swoje pierwotne ciało i przybyć na Ziemię, aby uczestniczyć w ludzkiej formie na polecenie starszych członków Królestwa Niebieskiego.

Scjentologia

Scjentolodzy przekonują, że w stanie naturalnym człowiek posiada nieograniczoną moc, która umożliwia mu - siłą woli - tworzenie własnej rzeczywistości, czy też porozumiewanie się za pomocą telepatii. Członkowie tej niebezpiecznej sekty nie wyznają wiary w żadnego boga. Zdaniem Scjentologów każdy może stać się swoim własnym bogiem.

Szczegół wnętrza siedziby Kościoła Scientology

Szczegół wnętrza jednej z siedzib Kościoła Scientology

Co ciekawe w przypadku tego Kościoła, nie każdy może zostać jego członkiem. Aby w tej sekcie zajść wysoko w hierarchii, należy przede wszystkim być bogatym. Za kolejne poziomy wtajemniczenia płaci się bowiem ogromne pieniądze i nie każdego stać na takie postępy.

Do głównych wierzeń Kościoła Scjentologicznego zalicza się następujące twierdzenia:

• każda osoba jest nieśmiertelną istotą duchową (thetan), posiadającą ciało i umysł;

• każdy Thetan przeżył już wiele żyć i żyć będzie dalej po śmierci obecnego ciała fizycznego;

• każdy człowiek jest z natury dobry, ale zostaje „skażony” przez cierpienie.

• rzeczywiste jest to, co jest rzeczywiste dla Ciebie; żadne wierzenia nie są na członkach organizacji wymuszane jako „prawdziwe”;

• zasady Scjentologii powinny zostać sprawdzone i uznane jako prawdziwe lub nieprawdziwe przez samych wierzących;

• Scjentologia może pomóc całemu światu w radzeniu sobie z problemami, takimi jak narkotyki, przestępczość, analfabetyzm, łamanie praw człowieka itp.

O przemocy psychicznej i manipulacji w Kościele Scjentologicznym opowiadał swego czasu Wilfried Handl, były szef scjentologów w Austrii. Mężczyzna oznajmił publicznie, że członkowie tej sekty zmuszani byli do ujawniania swoich najbardziej wstydliwych grzechów, a dla przywódców najważniejsze były pieniądze, które miało się pozyskiwać wśród wyznawców, a często miało to miejsce pod wpływem przymusu.

Kościół Zjednoczony (sekta Moona)

Założony w 1954 roku przez Sun Myung Moona, ten kontrowersyjny kościół znany jest z praktyki masowych ślubów i technik prania mózgu mających na celu rekrutację wyznawców, w tym młodych ludzi i wrażliwych dorosłych, którzy nie są w stanie samodzielnie podejmować racjonalnych decyzji z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym lub braku doświadczenia.

Po kilku latach spokoju w roku 2012 ponownie uaktywniła się w Polsce niebezpieczna sekta Moona. Tak zwany Kościół Zjednoczenia stara się regularnie organizować konferencję w dużych polskich miastach, głównie w Krakowie i Warszawie.

Konferencje, np. na temat rodziny, są w rzeczywistości wstępną próbą nawiązania kontaktu z potencjalnymi kandydatami do sekty. Po zdobyciu namiarów pojawiają się telefony i e-maile zapraszające do współpracy, a w końcu atrakcyjna oferta zagranicznego wyjazdu. To wszystko doprowadza do psychicznego i finansowego uzależnienia od sekty.

Kościół Zjednoczony znany jest głównie z tego, że organizuje masowe śluby, w których uczestniczą jego członkowie. Kto, z kim ma się pobrać, ustalane jest przez członków z wyższej hierarchii. Zazwyczaj chodzi o to, aby małżonkowie pochodzili z zupełnie różnych kultur. Czasami panna młoda i pan młody poznają się zaledwie kilka godzin przed planowanym ślubem!

Masowe śluby organizowane przez sektę Moona

Kościół Zjednoczony - Masowe śluby organizowane przez sektę Moona

Werbowanie do sekty Kościoła Zjednoczonego odbywa się bardzo stopniowo i z wielkim taktem. Członkowie sekty odpowiedzialni za proces zdobywania nowych adeptów zachęcają swoich znajomych do zainteresowania się ich wierzeniami, przekazują im różne materiały informacyjne i są dla nich niezwykle mili i uprzejmi. Niestety w pewnym momencie, uwolnienie sie od szponów sekty staje się praktycznie niemożliwe.

Polska siedziba Kościoła Zjednoczonego, tak zwana Ambasada Pokoju, znajduje się przy ul. Zimowej 2 w Warszawie.

Wspólnota Niezależnych Zgromadzeń Misyjnych "Rodzina"

Założona przez Davida Brandta Berga, ta pseudochrześcijańska sekta, której pierwotna nazwa brzmiała Children of God, jest uważana za jedną z najniebezpieczniejszych sekt działających w Polsce, ze względu na zarzuty, że angażuje się w wykorzystywanie seksualne i przymusową kontrolę nad wyznawcami działającymi w wewnętrznym kręgu grupy, a także członkami przebywającymi "na wolności". Członkowie tej sekty nie są w stanie jej opuścić ze względu na zastraszanie, lub inne środki psychologiczne stosowane przez liderów tej bezwzględnej organizacji.

Należąca to najbardziej tajemniczych, a zarazem najgroźniejszych sekt działających na terenie Polski, rodzina jest typową pseudoewangeliczną sektą ze względu na fakt, że mamy tu do czynienia z tak zwana deformacją tekstu biblijnego. Trudno bowiem nazywać miłością rozpustę czy wolną miłość praktykowaną przez adeptów sekty. Najbardziej mroczne aspekty tej niebezpiecznej organizacji to handel dziećmi i rytualna prostytucja małych dziewczynek.

Werbowanie do sekty polega na „bombardowaniu” drugiej osoby miłością, długich rozmowach o Piśmie Świętym, medytowaniu z Biblią, po to, aby psychicznie zaprogramować człowieka. Do tego dochodzi zalecana dieta, oczywiście bardzo uboga w białko, prowadząca do stopniowego spowolnienia procesów myślowych, wyczerpania psychicznego i zmęczenia fizycznego. No i oto jak człowiek zostaje wprowadzony w stan zbliżony do transu!

W Polsce sekta posiada ośrodki m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Piasecznie, Karpaczu i przypuszcza się, że obecnie ma około 500 wyznawców, choć ich liczba może być o wiele większa.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli padłeś ofiarą niebezpiecznej sekty, lub chcesz pomóc innej osobie, możesz skontaktować się z poniżej wymienionymi instytucjami.

Dolnośląskie Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

Ruch Obrony Rodziny i Jednostki

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim ze znajomymi!