Portale do świata duchów mogą być wszędzie - Jak je rozpoznać?

Wszyscy dobrze wiemy o tym, że istnieją takie miejsca, w których siły nadprzyrodzone są odczuwalne w sposób szczególnie intensywny. Nawiedzone zamki, domy, czy lasy są rzeczywistością, której nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć. Co sprawia, że duchy pojawiają się tam o wiele częściej, niż gdziekolwiek indziej?

Wrota do królestw znajdujących się poza naszym wymiarem można odkrywać w naturalny sposób lub otwierać poprzez wykonanie odpowiednich rytuałów. Ci, którzy są wystarczająco odważni, by stawić czoła zagrożeniom związanym z tego typu praktykami, muszą pamiętać, że niepowodzenie w prawidłowym otwieraniu i zamykaniu tych eterycznych wrót często stanowi kwestię życia i śmierci. Tajemnicze zniknięcia na całym świecie dowodzą istnieniu tego typu przejść oraz konieczności zachowania dużej ostrożności podczas interakcji z nimi.

Istnieje kilka rytuałów, które często stosowane są przez osoby podejmujące ryzyko otwierania przejść do innego wymiaru. Pamiętaj koniecznie, że fakt, iż taka możliwość istnieje, nie oznacza, że powinieneś się tym zajmować! Jeśli jednak się na to zdecydujesz, bo zapewne masz ku temu ważny powód, to koniecznie zachowaj dużą ostrożność, postępując zgodnie z instrukcjami i zawsze zamykaj portal po zakończeniu swoich praktyk.

Wszyscy dobrze wiemy o tym, że istnieją takie miejsca, w których siły nadprzyrodzone są odczuwalne w sposób szczególnie intensywny. Nawiedzone zamki, domy, czy lasy są rzeczywistością, której nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć. Co sprawia, że duchy pojawiają się tam o wiele częściej, niż gdziekolwiek indziej? W większości przypadków jest to spowodowane niedomkniętymi przejściami, pomiędzy światem żywych, a zmarłych (konkretnie światem duchów). Skąd się biorą takie przejścia, jak je rozpoznać i ewentualnie zamknąć?

Wrota do wiata duchów

Wiele osób nie potrafi odpowiedzieć sobie na pytanie czy duchy istnieją. Jednak, są też tacy, którzy mieli okazję przekonać się o tym osobiście. Tak, czy inaczej warto wiedzieć, jakie zmiany w otoczeniu mogą wskazywać na aktywność nadprzyrodzoną. Nagły i niewyjaśniony spadek temperatury otoczenia zachodzący w obszarze, w którym miała miejsce aktywność sił nadprzyrodzonych - nawiedzanie lub odwiedzanie istot ze świata zmarłych - jest określany mianem „zimny punkt”. Osoby obdarzone szczególną wrażliwością dość łatwo odczuwają takie miejsca na cmentarzach (szczególnie w pobliżu grobów), kostnicach i tym podobnych lokalizacjach, ściśle związanych ze śmiercią.

W większości nawiedzonych domów jest jeden pokój lub obszar – przeważnie będący miejscem tragicznej śmierci – w którym temperatura otoczenia jest nieco niższa, a aktywność elektromagnetyczna jest o wiele intensywniejsza, niż w pozostałych częściach mieszkania. Takie miejsce jest powszechnie określane jako „serce domu”.

Duchy - Portale do świata duchów

Duchy mogą się przedostawać do płaszczyzny fizycznej. Niektórzy ludzie są mocno przekonani, iż zimne punkty wskazują umiejscowienie portali do zaświatów, lub niewidzialnych drzwi między naszym światem, a wymiarem duchowym, przez które duchy mogą się swobodnie przemieszczać. Są też osoby, które wierzą, że praca z tablicami Ouija (lub podobnymi przedmiotami), bądź przeprowadzanie seansów spirytystycznych w celu komunikacji z duchami mogą tworzyć – lub odblokowywać – tego typu przejścia. Przez nie duch wchodzi i opuszcza nasz plan istnienia. Zazwyczaj, po zakończeniu komunikacji z duchem i jego powrocie do swojego świata, portal zamyka się. Niestety w nielicznych przypadkach drzwi mogą pozostawać otwarte, a gdy tak się dzieje, wzrost aktywności paranormalnej w ich pobliżu staje się zauważalny. Jedynymi sposobami na zamknięcie portalu jest specjalna modlitwa, lub odpowiednie zaklęcie.

Istnieją różne metody zamykania, a nawet otwierania duchowych portali. Druidzi mają zwyczaj zamykać portale do innych światów, kładąc dłoń na zimnych punktach, a następnie powoli obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jednocześnie wyobrażając sobie, że portal zostaje w ten sposób zapieczętowany. Jeśli nie wiesz jak się za to zabrać, lepiej nie przeprowadzaj tego typu eksperymentów, gdyż bez odpowiedniej wiedzy i przygotowania, efekty bywają nieprzewidywalne.

Pomimo, iż wrota do zaświatów często działają w obu kierunkach, to miej na uwadze to, że niektóre portale mogą służyć duchom jedynie jako furtka wejściowa do naszego świata, natomiast inne mogą być dla nich tylko wyjściem z płaszczyzny fizycznej. Nawet jeśli wiesz jak to zrobić, nie waż się zamykać wyjść ze świata fizycznego, gdyż może to uniemożliwić różnym bytom opuszczenie tej płaszczyzny, a to może być dla nich przyczyną strasznego cierpienia.

Niektórzy są w stanie rozpoznać otwarte portale duchowe bez konieczności posługiwania się specjalistycznymi przedmiotami. Innym, wystarczy zwykłe wahadło. Szukając przejść miej oko na ruch wahadła i zatrzymuj się przed każdym kolejnym krokiem. Jeśli wahadło zacznie się samoistnie obracać, zidentyfikowałeś portal! Obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara oznacza, że znalazłeś portal, który pozwala duchom wejść na płaszczyznę fizyczną. Obrót przeciwny do ruchu wskazówek zegara wskazuje na wrota, które służą duchom jako punkt wyjścia z płaszczyzny fizycznej.

Lustra to naturalne portale do świata duchów

Pomimo, iż występujące naturalnie przejścia do innych światów często pojawiają się w pobliżu wirów energii, wielu praktykujących duchowo ludzi stosuje lustra do uruchamiania tego typu wrót. Aby umożliwić bytom przechodzenie do ziemskiego królestwa na krótkie okresy czasu, w wielu rytuałach stosuje się lustra.

Wrota do wiata duchów - Lustra

Okazuje się, iż lustro może stanowić swego rodzaju portal pomiędzy osobą przywołującą a bytem z innego wymiaru, tworząc przejście, które musi zostać natychmiast zniszczone lub zamknięte, jeśli tylko coś złego zacznie się dziać. Tak czy inaczej, każde wrota powinny zostać zamknięte i zapieczętowane po zakończeniu rytuału.

Jak przywołać portal do świata duchów?

Istnieje kilka sposobów przywoływania przejść do innych światów.

W przypadku inwokacji stosujemy zaklęcia, które mogą urzeczywistnić przejście. Relaksując się i skupiając uwagę na kolorze (np. poprzez wpatrywanie się w obrazek, lub inny przedmiot z taką barwą) nawiązującym do wybranego celu, wypowiedz lub wyobraź sobie słowa, frazy, które określają Twoje intencje. Powtarzaj wybrane zdania, aż kolorowa plama zacznie się powiększać, tworząc portal do innego królestwa.

Jeśli zamiast inwokacji wybierzemy skupienie uwagi, może się ono okazać szybszą metodą przywoływania portali do innych wymiarów. Podobnie jak w przypadku inwokacji, skupiamy uwagę na kolorze, który najbardziej odpowiada naszym intencjom, lecz zamiast długiego tekstu, powtarzamy lub wyobrażamy sobie słowa „Otwórz portal do królestwa astralnego / duchowego”, dopóki drzwi się nie ujawnią.

Oprócz inwokacji i skupienia uwagi, istnieją również inne - bardziej zaawansowane - techniki wywoływania portali do obcych nam wymiarów, lecz opisywanie ich mija się z celem tego artykułu.

Warto jedynie wspomnieć, iż w zależności od naszych intencji, a także umiejętności, połączenie z innymi światami może mieć zróżnicowaną intensywność. Niekiedy portal otwiera się na chwilę, odczuwamy obecność zmarłej osoby, lub nawiązujemy z nią kontakt wizualny, po czym portal się zamyka. W innych okolicznościach wrota pozostają otwarte na dłuższy czas, dopóki ich sami nie zamkniemy. Nie obawiaj się tego co może być po drugiej stronie wrót - jeśli nie czynisz zła, duchy będą w stosunku do Ciebie życzliwe. Jeśli Twoje intencje są dobre, być może trafisz na ducha, który pomoże Ci w osiągnięciu zamierzonego celu.

Pamiętaj o zamykaniu wrót!

Pamiętaj, że każdy przywołany przez Ciebie portal zapewnia przejście do królestw zamieszkiwanych przez różne byty, takie jak demony, duchy i dusze. Otwarcie portalu i pozostawienie go w takim stanie może prowadzić - i na ogół prowadzi - do wielu niebezpiecznych możliwości. Jeśli portal działa w obu kierunkach, a często tak właśnie to wygląda, nieproszone o to istoty mogą wkraczać do naszego wymiaru i przywiązywać się do ludzi, kryształów w biżuterii lub wystroju domu. Również wzywane celowo byty (np. demony) mogą pozostać na miejscu po zakończeniu rytuału i prowadzić do przerażających wydarzeń. Nawet duchy (które na ogół nie mają złych intencji) mogą przedostać się do wymiaru fizycznego i czuć się zagubione, nie wiedząc, gdzie się znajdują i jak wrócić do swojego wymiaru. Im dłużej wrota pozostają otwarte, tym bardziej prawdopodobne jest to, iż ujemne energie przejdą do naszego świata i pozostaną w wymiarze fizycznym, nawet po ostatecznym zamknięciu przejścia.

Jak zamykać wrota do innych światów?

Niektóre portale bez trudu zamykają się samoistnie, gdy tylko osoba, która je uruchomiła, otwiera oczy, przestaje się skupiać na celu i zatrzymuje przepływ energii. Inne przejścia wymagają werbalnego zakończenia, na przykład frazy oznaczającej koniec kontaktu, tak jakby pożegnania.

Dobrym i przeważnie skutecznym sposobem na zamknięcie i zapieczętowanie wrót jest nałożenie wody święconej z dodatkiem wybranego olejku eterycznego na każde lustro lub powierzchnię odbijającą światło w pobliżu otwartego portalu. W tym celu zanurz czubek palca w wodzie święconej z olejkiem eterycznym, po czym wykonaj znak krzyża zamknięty w kółku na powierzchni każdego odbijającego światło przedmiotu w pobliżu wrót recytując inwokację:

Proszę, aby każdy świadomie lub nieświadomie otwarty portal został zamknięty, zapieczętowany i chroniony!

Zakończ rytuał zamknięcia, spryskując wodą święconą przód lustra lub błyszczącą powierzchnię.

Z największą skutecznością portal zamknie osoba, która go przywołała. Najlepiej jest gdy zamykanie wrót odbywa się w miejscu, w którym znajduje się przejście. W rzeczywistości, w nagłych przypadkach, portal może zostać zamknięty także przez inną osobę, nawet na odległość.

Wrota do wiata duchów - Krąg ochronny

Gdy starasz się zamknąć dany portal zdalnie, najlepiej stań w kręgu ochronnym, a w jego pobliżu umieść rysunek, lub fotografię miejsca, w którym znajduje się przejście. Taki krąg ochronny możesz stworzyć za pomocą soli i rozpalonych świec, którymi dodatkowo powinieneś zaznaczyć ścieżkę pomiędzy kręgiem ochronnym, a przedmiotem symbolizującym portal. Miej w zasięgu ręki dodatkową sól. Skupiając umysł na swojej intencji, jaką jest zamknięcie wrót (na pewno masz ku temu istotny powód) recytuj zaklęcie zawierające słowa „Precz”, „Rozkazuję ci” i „Rozkazuję ci zamknąć się”. Powtarzaj inwokację i rzucaj solą w rysunek, lub fotografię przedstawiającą wrota. Pod koniec spal reprezentację portalu, powtarzając zaklęcie zamykające.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim ze znajomymi!