7 cech charakteru osób silnych psychicznie – Czy również je posiadasz?

W przeciwieństwie do ludzi psychicznie słabych, osoby pod tym względem silne są odporne na przeciwieństwa losu, a dążąc do wyznaczonego sobie celu pokonują wszelkie przeszkody. Jakie cechy charaktery odróżniają silnych psychicznie ludzi od reszty społeczeństwa?

Czemu niektóre osoby tak dobrze radzą sobie zarówno w środowisku zawodowym, jak i w obliczu niespodziewanych życiowych trudności, podczas gdy dla innych ludzi nawet najmniejsze komplikacje stanowią przeszkodę nie do pokonania? Otóż, to od poziomu odporności psychicznej w ogromnym stopniu zależy to, jak dobrze jesteśmy w stanie radzić sobie w życiu codziennym.

Człowiek silny psychicznie
Człowiek silny psychicznie - Po czym rozpoznać odporność psychiczną?

Nie każdy z nas ma te same uwarunkowania genetyczne, bądź przeszedł przez podobne doświadczenia życiowe, w efekcie czego poziom odporności psychicznej też znacznie się różni od człowieka do człowieka. Podczas gdy niektórzy ludzie rezygnują z wyznaczonych sobie celów już przy pierwszych trudnościach, inni są w stanie bez najmniejszych wahań pokonywać wszelkie pojawiający się na ich drodze przeszkody.

Skoro wiemy już, że poziom odporności psychicznej może warunkować zdolność radzenia sobie z codziennymi problemami, zobaczmy teraz na czym konkretnie polega ta cecha charakteru i co wyróżnia osoby odporne psychicznie od pozostałych ludzi. Kim jest człowiek silny psychicznie?

Silna psychika kluczem do sukcesu i szczęścia?

Psychologom udało się jednoznacznie dowieść, że odporność psychiczna odzwierciedla się w konkretnych cechach charakteru. Choć gorsze chwile w życiu nie omijają większości osób, to ludzie silni psychicznie świetnie sobie w takich okolicznościach radzą.

Człowiek silny psychicznie zazwyczaj pokonuje nawet największe życiowe trudności, a na dodatek wyciąga z nich cenną naukę, co oznacza, że w pewnym sensie jest w stanie czerpać korzyści nawet z rzekomo negatywnych sytuacji.

Osoby cechujące się wysokim poziomem odporności psychicznej są dojrzałymi emocjonalnie jednostkami i potrafią dostosowywać się do zmieniających się warunków w ich najbliższym otoczeniu i nie tylko.

Człowiek psychicznie silny zazwyczaj cechuje się także emocjonalną odpornością, jest mentalnie elastyczny i bezproblemowo adaptuje się do każdej sytuacji. W trakcie nieporozumień z innymi ludźmi, osoby psychicznie odporne są w stanie bezinteresownie dążyć do wspólnego rozwiązania danej sytuacji, spoglądając na problem nie tylko z własnej perspektywy, ale także z punku widzenia drugiej strony konfliktu.

Cechy charakteru osób odpornych psychicznie

Silnie psychicznie osoby zazwyczaj dobrze radzą sobie z życiowymi niepowodzeniami i różnego rodzaju przeszkodami. Takie osoby najczęściej mają poniżesz wyszczególnione cechy charakteru.

1. Dążenie do dobrego samopoczucia

Wielu z nas może żywić przekonanie, iż osoby odporne psychicznie nie chorują na depresję, gdyż są tak silne mentalnie, że tego rodzaju choroby się ich nie imają. Nic bardziej mylnego! Niezależnie od tego, czy należymy do grona osób psychicznie odpornych, czy też do grupy osób bardziej uległych pod tym względem, na pewnym etapie naszego życia możemy być narażeni na rozwój różnego rodzaju chorób psychicznych, takich jak przykładowo depresja. Osobę psychicznie odporną można jednak rozpoznać po tym, że niezależnie od zdiagnozowanej depresji, będzie się ona starała poprawić stan własnego zdrowia, choćby przestrzegając zaleceń psychiatry.

2. Obiektywizm

Osoby dojrzałe emocjonalnie są zazwyczaj psychicznie silne. Tacy ludzie potrafią oceniać rzeczywistość obiektywnie, obserwując ją z różnych perspektyw, a nie tylko z własnego punktu widzenia.

Osoby odporne psychicznie analizują fakty, nie przeinaczając ich na swój sposób. Często skrupulatnie i w dobrze zorganizowany sposób planują przyszłość i jasno postrzegają różnego rodzaju sytuacje, a także bardzo chętnie konsultują się z innymi osobami. Dzięki takiemu podejściu są przygotowane na wszelkie możliwe scenariusze.

3. Akceptacja konsekwencji

Człowiek psychicznie silny jest świadom możliwych konsekwencji własnych działań i w pełni je akceptuje. Nie ignoruje krzywd i bólu, które mogą być skutkiem ubocznym jego decyzji i nie przyjmuje klasycznej roli „ofiary”, obwiniając innych za problemy, które sam spowodował. W trudnych chwilach wie, że podejmuje wysiłek, aby czynić to, co najbardziej adekwatne do panujących okoliczności.

4. Samokontrola

Samokontrola oznacza świadomość własnej postawy wobec zachodzących zdarzeń oraz umiejętność optymalnego dostosowywania jej do panującej sytuacji. Ludzie z silną psychiką aktywnie podchodzą do wyznaczonych sobie celów w kontekście otaczającej ich rzeczywistości i chętnie sięgają po pomoc w przypadku pojawienia się niespodziewanych trudności. Tym samym biorą pełną odpowiedzialność za swoje działania i obiektywnie oceniają ich wpływ na inne osoby.

4. Umiejętność uczenia się na błędach

Ludzie odporni psychicznie potrafią czerpać naukę z własnych błędów. Podchodząc do życiowych trudności i niepowodzeń w ten właśnie sposób, osoby z silną psychiką nie podejmują w kółko tych samych błędnych decyzji, dzięki czemu mogą z czasem osiągać wyznaczone sobie cele. Rezygnacja po pierwszych porażkach nie jest zatem cechą osoby psychicznie silnej i emocjonalnie dojrzałej.

5. Dostrzeganie drugiej strony medalu

Człowiek silny psychicznie jest w stanie dostrzegać dualizm negatywnych życiowych okoliczności. Wie, że nawet najbardziej beznadziejne sytuacje mają swoją pozytywną stronę. Osoby odporne psychicznie potrafią czerpać siłę ze swoich negatywnych doświadczeń na wiele różnorodnych sposobów. Ponadto korzystają ze swoich zdolności by nieść pomoc innym ludziom.

6. Obiektywna ocena rzeczywistości

Człowiek psychicznie silny nie da się ponieść własnym emocjom, a przynajmniej mocno nad nimi panuje. Potrafi odróżnić otaczającą go rzeczywistość, od własnych wewnętrznych odczuć. Dzięki temu, człowiek silny psychicznie jest w stanie zachować się racjonalnie nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Jest to oznaka dojrzałości emocjonalnej takich ludzi. Po zupełnie przeciwnej stronie znajdują się osoby postrzegające rzeczywistość jedynie na podstawie tego, co w danej okoliczności odczuwają. Emocje mogą u nich znacznie zniekształcać realny obraz rzeczywistości.

7. Radzenie sobie z przeszłością

Ważną cechą siły psychicznej jest umiejętność dostrzegania i emocjonalnego radzenia sobie z traumatycznymi wydarzeniami z przeszłości. Istotne staje się przy tym również przyjęcie do wiadomości tego, że przeszłość kształtuje teraźniejszość. Typowe oznaki próby zagłuszania dręczących wspomnień lub traumy to dla przykładu: zaburzenia odżywiania, różnego rodzaju używki łącznie z nielegalnymi substancjami lub inne problematyczne zachowania. Zamiast starać się zagłuszać traumatyczne przeżycia, człowiek silny psychicznie szuka w takich przypadkach profesjonalnej pomocy lub odkrywa inny niedestrukcyjny sposób radzenia sobie z wewnętrznym bólem. Dla przykładu, niektórym osobom pomaga prowadzenie osobistego notatnika, gdyż odpowiednio przetworzone traumy czy też rozczarowania nie kumulują się w psychice i nie powodują większych problemów w późniejszych okresach życia.

Bibliografia:

1 - Psychology Today.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim ze znajomymi!