Jonizator wody, czyli recepta na zdrowie

Analiza zagadnienia jonizacji wody opiera się na wiedzy biologicznej, chemicznej i fizycznej. W rzeczywistości jednak, korzyści wywodzące się ze stosowania tego sprzętu na co dzień, są łatwe do dostrzeżenia. Jonizator wody działa w oparciu o elektrolizę, oddzielając ze strumienia związki zasadowe i kwasowe. W wyniku jonizacji, z obojętnego atomu lub cząsteczki powstaje jon z ładunkiem. Co to oznacza dla naszego zdrowia?

Jonizator wody - Woda alkaliczna - Zasady działania
Jonizator wody - Woda alkaliczna

Wiele mówi się o tym, że powinniśmy wypijać przynajmniej 2 litry wody w ciągu doby. Mniej jednak wspomina się o jakości tych płynów. Jonizator wody wpływa na ten aspekt korzystnie.

Woda alkaliczna a jonizator wody

Określenie woda alkaliczna na popularności zyskało kilka lat temu. Warto jednak ustalić w związku z nim parę faktów. Inna nazwa - związana z wysokim, przekraczającym 7,5 pH - to woda zasadowa. Przypisuje się jej bardzo korzystne właściwości, takie jak:

  • odkwaszanie organizmu;
  • wspomaganie usuwania toksyn;
  • lepsze nawodnienie organizmu i dotlenienie komórek;
  • przeciwdziałanie cukrzycy oraz dnie moczanowej;
  • eliminowanie wolnych rodników;
  • wspomaganie systemu odpornościowego;
  • spowalnianie procesu starzenia;
  • zwalczanie chronicznego zmęczenia.

Wodę alkaliczną można kupić w wariancie butelkowanym lub uzyskać samodzielnie w domu, w czym pomoże jonizator wody. Ta druga opcja wydaje się korzystniejsza, gdyż woda butelkowana nie jest łatwo dostępna w każdym supermarkecie, a dodatkową niedogodnością jest jej wysoka cena. Eksperci podkreślają także, że w wodzie butelkowanej istotny parametr - tak zwany Redox (ORP) - nie jest ujemny, w odróżnieniu od wody jonizowanej na bieżąco. Właśnie dlatego zalecane jest wypijanie wody zjonizowanej jak najszybciej po jej wytworzeniu. Wraz z upływem czasu Redox zaczyna wytracać swoje ujemne wartości.

Redox, czyli potencjał utleniania, to pojęcie określające zdolność substancji do wymiany (oddawania lub pobierania) elektronów z inną substancją. Interesująca nas ujemna wartość ORP wskazuje, że w roztworze znajdują się wolne elektrony, które mogą być oddane, co oznacza, że dany roztwór ma właściwości redukcyjne. W przypadku dodatniego ORP mowa o właściwościach utleniających.

Jak działa jonizator wody?

Jonizator wody w swoim działaniu wykorzystuje proces elektrolizy, czyli rozkładu cząsteczki na skutek napięcia elektrycznego. Sercem urządzenia są: anoda oraz katoda, umieszczone w naczyniu elektrolitycznym wraz z półprzepuszczalną membraną, która je oddziela. Umożliwia ona transport jonów, ale zapobiega przenikaniu cząsteczek wody, dzięki czemu aniony gromadzą się przy anodzie, kationy zaś - przy katodzie. Dzięki temu do jednego ze zbiorników trafia woda kwaśna, z anionami i jonem H+, do drugiego natomiast woda alkaliczna z kationami i OH-. Dostępne na rynku jonizatory opierają się o tę samą zasadę, choć są między nimi niewielkie różnice w zakresie mocy, wydajności, rodzaju zastosowanych materiałów.

W stylu eko

Jonizator nie marnuje wody, co jest istotnym aspektem dla osób prowadzących ekologiczny tryb życia. Wodę kwaśną, oddzieloną od alkalicznej, użyć można do mycia owoców i warzyw, sprzątania (nie zostawia ona smug!), toalety i higieny osobistej. Jeśli zawartość obu pojemników po elektrolizie ponownie zostałaby połączona, efekt byłby taki jak przed rozdzieleniem, z wyjątkiem drobnego ubytku wody przeprowadzonej do atomów tlenu i wodoru. Niektóre jonizatory można podłączyć do wody bieżącej. Inne sprzęty dodatkowo filtrują płyn.

Kategorie