Odszkodowanie za błędy medyczne – diabeł tkwi w szczegółach

Odszkodowanie za błędy medyczne jest jednym z zakresów spraw, którymi zajmuje się kancelaria prawa medycznego. Można rozróżnić błąd medyczny oraz jego węższą kategorię - błąd w sztuce lekarskiej, czyli błąd popełniony przez lekarza.

Odszkodowanie za błędy medyczne jest jednym z zakresów spraw, którymi zajmuje się kancelaria prawa medycznego. Można rozróżnić błąd medyczny oraz jego węższą kategorię - błąd w sztuce lekarskiej, czyli błąd popełniony przez lekarza.

Odszkodowanie za błąd lekarski - Jak uzyskać odszkodowanie?

Błąd w sztuce lekarskiej - definicja

Błędem w sztuce lekarskiej jest czynność lekarza w zakresie diagnozy i terapii niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. Możemy wyróżnić kilka rodzajów błędu w sztuce lekarskiej.

Błąd diagnostyczny, czyli taki, gdzie została postawiona zła diagnoza

Najczęściej przyczyna zaistnienia takiego błędu leży w nieprofesjonalnej analizie specjalistycznych wyników badań.

Błąd terapeutyczny

W tym przypadku dochodzi do zaniechania lub przeprowadzenia zabiegu pomimo przeciwskazań lub zastosowania przestarzałej metody leczenia lub błędne dawkowanie leku, albo też pozostawienie pacjenta bez nadzoru podczas lub po operacji.

Błąd organizacyjny

Błąd organizacyjny ma miejsce, gdy osoby kierujące jednostkami medycznymi, takimi jak szpitale, prywatne gabinety, podejmują nieprawidłowe decyzje.

W zakresie błędu organizacyjnego mieszczą się wszelkie zaniedbania logistyczne, brak dostępu do diagnostyki i właściwego sprzętu, zaniedbania w prowadzeniu dokumentacji medycznej. Najczęściej spotykanym w naszej kancelarii odszkodowawczej błędem organizacyjnym jest zakażenie wewnątrzszpitalne.

Błąd techniczny

Jest to - inaczej rzecz ujmując - zaniedbanie i niepoprawne realizowanie decyzji lekarskich już podjętych przez personel szpitala. Przy leczeniu dochodzi wtedy do pozostawieniu ciała obcego w ciele pacjenta lub co gorsza pomylenie tożsamości pacjentów zakwalifikowanych do operacji, albo też błędne odczytanie rtg przy operacji i odjęcie np. ręki prawej, a nie lewej.

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie za błąd medyczny?

Uzyskanie wysokiego odszkodowania za błędy medyczne związane jest z trudnym i skomplikowanym postepowaniem sądowym. Po pierwsze należy ustalić czy doszło do błędu lekarskiego i czy postępowanie lekarza w tym konkretnym przypadku było zgodne z prawem.

Jeżeli postępowanie lekarza doprowadziło do uszkodzenia ciała pacjenta i wywołało u niego rozstrój zdrowia, to poszkodowany pacjent może domagać się zadośćuczynienia i odszkodowania za poniesioną przez niego szkodę.

Poszkodowany pacjent może domagać się zwrotu wszystkich wynikłych z tego powodu kosztów dalszego leczenia, zwrotu kosztów zakupu leku, zwrotu kosztów za zakup sprzętu medycznego, czy też zwrotu kosztów rehabilitacji. W określonych przypadkach, gdy poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy, może on wystąpić o rentę.

Poszkodowany może również ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, którego celem jest kompensata i złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych doznanych przez poszkodowanego w wyniku zaistniałego błędu medycznego.

Aby uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny, poszkodowany musi rzetelnie i skrupulatnie gromadzić całą dokumentację medyczną, w tym wszystkie faktury imienne i rachunki imienne potwierdzające poczynione przez niego koszty, które muszą być związane z wyrządzoną krzywdą.

Odszkodowanie za błąd medyczny – ile czasu na uzyskanie odszkodowania?

O zadośćuczynienie i odszkodowanie za błędy medyczne można ubiegać się do 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz osobie zobowiązanej do jej naprawienia, czyli kolokwialnie rzecz ujmując, od momentu, w którym dowiedział się, że jego zabieg był przeprowadzony niezgodnie z zasadami wiedzy medycznej. Termin przedawnienia wynosi 10 lat.

Jeżeli jednak lekarz, czy inna osoba odpowiedzialna za spowodowanie błędu medycznego, zostanie za ten czyn skazana prawomocnym wyrokiem karnym, wówczas termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za błąd medyczny wynosi aż 20 lat.

Przed wyżej wskazanym terminem należy zgłosić szkodę i roszczenie o odszkodowanie za błąd medyczny oraz ewentualnie wytoczyć powództwo o zapłatę o odszkodowanie za błąd medyczny, czy lekarski.

Błąd medyczny – najczęstsze typy spraw o odszkodowanie

Najwięcej spraw o odszkodowanie za błąd medyczny dotyczy tych dziedzin medycyny, w których potencjalnie może wystąpić najwięcej powikłań. Z tego względu kancelaria od błędów medycznych przede wszystkim zajmuje się sprawami związanymi z operacjami (kalectwo dróg żółciowych, uszkodzenie moczowodów, pooperacyjne porażenia kończyn), a także związanymi z porodami (tzw. błąd okołoporodowy)

Naruszenie praw pacjenta – a odszkodowanie dla pacjenta

Oprócz roszczeń o odszkodowanie za spowodowanie błędu medycznego, pacjent może również dochodzić zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta. Stanowi to odrębną podstawę prawną roszczeń odszkodowawczych.

Odszkodowanie za błędy medyczne - Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski?

Naruszenie praw pacjenta może polegać, na przykład, na wykonaniu operacji bez zgody pacjenta, czy wykonanie operacji bez udzielenia przez pacjenta pełnej, tzw. świadomej zgody. Oznacza to, że jeżeli pacjentowi nie wytłumaczono wszystkich potencjalnych powikłań operacyjnych, a te powikłania wystąpią – to pacjent może dochodzić wysokiego odszkodowania od lekarza, szpitala, czy ich ubezpieczycieli.

Pamiętaj o tym, że zgodnie z prawem jakie przysługuje każdemu pacjentowi na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta, każda placówka medyczna zobowiązana jest do udostępnienia Tobie pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej procesu leczenia.

Odszkodowanie za błąd medyczny – od czego zacząć

Poszkodowany pacjent powinien zacząć od zabezpieczenia pełnej dokumentacji medycznej z leczenia. Dokumentacja ta powinna być przeanalizowana przez prawnika od błędów medycznych. Tylko prawnik, który zajmuje się błędami medycznymi jest w stanie - choć w przybliżeniu - ocenić szanse wygrania odszkodowania za błąd medyczny. W przypadku pozytywnej opinii prawnika – adwokata, radcy prawnego od błędów medycznych - możesz rozważyć podjęcie dalszych kroków. Przygotuj się na wiele miesięcy walki, ale w przypadku wygranej uzyskasz nie tylko satysfakcję z udowodnienia prawdy o zaistnieniu błędu medycznego, ale otrzymasz wysokie odszkodowanie za błąd medyczny.

Artykuł przygotowała kancelaria prawa medycznego z Wrocławia KDRO.pl