COVID-19 - Choroba może uszkadzać wątrobę nawet u osób młodych!

Dość niedawno chińscy badacze dowiedli, że nowy koronawirus SARS-CoV-2 może poważnie uszkadzać układ oddechowy, przyczyniając się do rozwoju zwłóknienia płuc. Zwyrodnienia te mogą niestety postępować, pomimo rzekomego wyleczenia pacjenta, co w efekcie może prowadzić do niedotlenienia mózgu i śmierci.

Koronawirus - Uszkodzenie wątroby


Jak się okazuje, koronawirus z Wuhan stanowi potencjalne zagrożenie nie tylko dla naszych płuc, ale również dla wątroby. Obecnie około 300 mln ludzi w samych Chinach cierpi na przewlekłe schorzenia wątroby, ale do tej pory nie udowodniono powiązania tej sytuacji z panującą epidemią COVID-19.

Z najnowszej analizy chińskich lekarzy nad wpływem koronawirusa SARS-CoV-2 na wątrobę, wynika, że może on ją poważnie uszkadzać, nawet u osób, które przechodzą chorobę COVID-19 bezobjawowo, z czego wynika, że infekcja stanowi potencjalne zagrożenie także dla osób młodych i w dobrej kondycji.

Niepokojące jest to, iż u 54 proc. pacjentów z COVID-19 rozwijają się nieprawidłowości enzymów wątrobowych w trakcie przebiegu choroby. Taka sytuacja może znacznie komplikować leczenie.

Naukowcy zaobserwowali, że u 60 proc. pacjentów z zespołem ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS) i bliskowschodnim zespołem oddechowym (MERS) - wywołanymi groźnymi wirusami, z którymi musiała się zmagać ludzkość w ubiegłych latach, odnotowano zaburzenia czynności wątroby. Zarówno wirus wywołujący SARS, jak i ten, który odpowiada za MERS posiadają taką samą sekwencję genomową co koronawirus SARS-CoV-2, przyczyniający się do COVID-19.

Zdaniem badaczy, upośledzenie czynności wątroby w przebiegu choroby COVID-19 może być efektem hepatotoksyczności przyjmowanych leków. Ponadto stan zapalny i niedotlenienie organizmu związane z zajęciem płuc przez wirusa, może również się do tego przyczyniać, a nawet prowadzić do niewydolności wątroby u pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19. Uszkodzenie wątroby w łagodnych przypadkach COVID-19 jest na ogół przemijające, a narząd ten może powrócić do zdrowia bez specjalnego leczenia. Jednak, w cięższych przypadkach przebiegu choroby, chińscy lekarze podają pacjentom leki osłaniające wątrobę.

Dr Fu-Sheng Wang i jego zespół z Narodowego Centrum Badań Klinicznych Chorób Zakaźnych w Pekinie przeanalizowali zebrane informacje w celu oceny wpływu, jakie może wywierać choroba COVID-19 na stan zdrowia wątroby. Lekarze dowiedli, że u 2-11 proc. osób cierpiących na COVID-19 występowały zaburzenia czynności wątroby, w 14-53 proc. przypadków odnotowano nieprawidłowe poziomy aminotransferazy alaninowej (ALAT) i aminotransferazy asparaginianowej (enzymów wątrobowych) w efekcie rozwoju infekcji (źródło 1). Jak powszechnie wiadomo, na podstawie stężeń tych enzymów we krwi można ocenić stan wątroby. Warto zaznaczyć, że zaburzona praca wątroby w najlepszym przypadku może oznaczać problemy z trawieniem, a w najgorszym niestety nawet śmierć!

Zaburzenia czynności wątroby pojawiają się najczęściej u chorych z ciężkim przebiegiem COVID-19. U 54 proc. pacjentów hospitalizowanych w Piątym Centrum Medycznym w Pekinie z powodu infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 odnotowano podwyższony poziom transferazy gamma-glutamylowej, biomarkera diagnostycznego cholangiocytów, czyli komórek nabłonkowych dróg żółciowych.

Aby z większą dokładnością określić skalę dewastacji wątroby wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2 konieczne są dalsze badania.

Bibliografia:

1 – The Lancet – Liver injury in COVID-19: management and challenges.
Kategorie