Czy pasta Colgate jest rakotwórcza?

W swojej oficjalnej witrynie internetowej firma Colgate zapewnia konsumentów, iż pasta do zębów Colgate Total, zawierająca kontrowersyjną substancję o nazwie Triclosan, jest całkiem bezpieczna. W świetle najnowszych doniesień ze świata nauki, a także mając na uwadze udokumentowane wpływy, jakie koncerny farmaceutyczne wywierają dziś na ludzi, media, uczelnie, a także organizacje rządowe, pasta do zębów Colgate Total okazuje się być bardzo kontrowersyjnym i prawdopodobnie niebezpiecznym wyrobem

W swojej oficjalnej witrynie internetowej firma Colgate zapewnia konsumentów, iż pasta do zębów Colgate Total, zawierająca kontrowersyjną substancję o nazwie Triclosan, jest całkiem bezpieczna. Producent popiera swoje oświadczenia ponad 90 badaniami naukowymi, w których uczestniczyło więcej niż 20 000 osób. Czy wobec takich zapewnień konsumenci mogą czuć się bezpiecznie? Otóż sytuacja nie jest całkiem jasna, zwłaszcza, że skład produktu został zaakceptowany przez FDA (Amerykańska Agencja Żywności i Leków) w roku 1997, a od tamtej pory nauka zdążyła odkryć nowe fakty dotyczące szkodliwości Triclosanu. Pomimo iż od tamtej pory wielokrotnie udowodniono szkodliwość Triclosanu, substancja ta jest nadal stosowana w pastach do zębów firmy Colgate.

Przekupieni naukowcy i utajane dokumenty

Jak wynika z renomowanych źródeł informacji, takich jak National Center of Biotechnology Information oraz The Lancet, zawody lekarza i naukowca są dziś dosłownie kupowane przez dominujący przemysł farmaceutyczny, nie tylko w zakresie praktyki medycznej, ale także w zakresie nauczania i przeprowadzanych badań, mających na celu wykluczyć lub potwierdzić szkodliwość danego produktu. W dzisiejszej rzeczywistości, w której pieniądz rządzi, instytucje akademickie bywają coraz częściej płatnymi agentami wszechobecnego przemysłu farmaceutycznego. Powiązanie lekarzy z firmami finansującymi badania nad kontrowersyjnymi produktami to dziś szeroko rozpowszechnione zjawisko, a dowody wskazują na to, że interakcje z przemysłem wpływają na działania lekarzy w tym zakresie. Lekarze bywają sponsorowani na różne sposoby. Otrzymują od firm farmaceutycznych różnego rodzaju prezenty, z których mogą czerpać finansowe korzyści w sposób mniej lub bardziej bezpośredni. Istnieją niezbite dowody na to, że sponsorowane badania prowadzą do korzystnych wyników. Zjawisko to jest na tyle znaczące, że wiodące instytucje akademickie debatują obecnie nad zasadami regulującymi relacje między naukowcami a ich sponsorami. Dr. Marcia Angell, redaktor naczelny The New England Medical Journal wypowiada się na ten temat następująco: "Po prostu nie można już wierzyć w wiele badań klinicznych, których wyniki zostały opublikowane, ani polegać na ocenie zaufanych lekarzy lub autorytatywnych wytycznych medycznych. Nie czerpię przyjemności z tego wniosku, do którego powoli niestety dotarłam po dwudziestoletnim stażu pracy jako redaktor The New England Journal of Medicine." W efekcie dwudziestoletniego dochodzenia, mającego na celu analizę powiązań pomiędzy lekarzami a firmami z branży farmaceutycznej, wykryto, że lekarzom bardzo często oferowano różnego rodzaju korzyści finansowe, w tym także udziały w kapitale akcyjnym firm farmaceutycznych, często sięgające wartości 1 miliona USD ! Więcej faktów ten temat można znaleźć tutaj i tutaj W związku z ogromnym wpływem koncernów farmaceutycznych na ludzi i organizacje, nic dziwnego, że w roku 1997 FDA zaakceptowała skład pasty Colgate Total, choć, jak wynika z publicznie dostępnej dokumentacji, badania nad produktem nie zostały przeprowadzone z należytą starannością. Duże korporacje mają ogromny wpływ również na politykę rządu. Wiele wyników badań zostało spreparowanych, a istotne fakty świadczące o szkodliwości Triclosanu były celowo utajane.

 

Colgate toksyczna?

 

Triclosan zabija!

Warto z góry wyjaśnić, że obecny w pastach Colgate Triclosan był oficjalnie zarejestrowany jako pestycyd w roku 1969. Substancja ta cechuje się silnym działaniem bakteriobójczym i jest powszechnie stosowana w wielu kosmetykach, środkach antyseptycznych, detergentach, w produkcji worków na śmieci i tkanin meblowych. W roku 2015, a więc 18 lat po zaakceptowaniu przez FDA składu pasty do zębów Colgate Total, czasopismo Chemical Research in Toxicology opublikowało oszałamiające wyniki prac naukowych dotyczących szkodliwości Triclosanu. Badania zostały przeprowadzone przez zespół wybitnych specjalistów z Kalifornijskego Uniwersytetu, w gronie których znajdowały się takie postacie jak Bruce Hammok i Robert Tukey. Naukowcom udało się udowodnić, że w warunkach laboratoryjnych Triclosan przyczynia się do rozwoju raka wątroby. Pomimo iż obiektami badań były myszy, to mechanizmy komórkowe biorące udział w procesie są znaczące także dla ludzi. Naukowcy zauważyli, że proces powstawania komórek rakowych w mysich wątrobach okazał się być analogiczny do zmian nowotworowych zachodzących w ludzkim organizmie. Chodzi o ekscesywne gromadzenie się białek w wątrobie oraz reakcje prozapalne, wynikiem czego powstają komórki rakowe. W trakcie eksperymentu myszy zostały poddane działaniu Triclosanu przez okres 6 miesięcy - równowartość 18 ludzkich lat. Oznaczałoby to, że w przypadku człowieka, na szkodliwe efekty Triclosanu czeka się dość długo, jednak mogą one niestety wystąpić, gdyż - jak już wyjaśniono - zachodzące w trakcie eksperymentu na myszach procesy komórkowe są bardzo podobne u ludzi. W kolejnym eksperymencie naukowcom z Kalifornijskiego Uniwersytetu udało się udowodnić negatywny wpływ Triclosanu na ludzkie mięśnie. Z badań wynika jasno, iż substancja ta upośledza funkcję mięśni i kurczliwość mięśni szkieletowych, a zarazem redukuje wydolność ludzkiego serca o 25%. Inne badania toksykologiczne wykazały, iż Triclosan może poważnie zaburzać ludzką gospodarkę hormonalną, co z kolei może stanowić przyczynę niektórych nowotworów. Biorąc pod uwagę liczne badania naukowe, które wykazały, że długoterminowa ekspozycja na działanie Triclosanu jest dla człowieka szkodliwa, w roku 2016 FDA ostatecznie zakazała sprzedaż niebezpiecznych dla konsumenta produktów zawierających Triclosan, takich jak niektóre kosmetyki, mydła itp. Co jednak dziwne, na tej liście nie znalazła się pasta do zębów Colgate Total, pomimo jej niebezpiecznego składu. Czemu tak się stało? Otóż producentowi udało się udowodnić, że długoterminowe stosowanie pasty może przynieść pewne korzyści zdrowotne w zakresie uzębienia i dziąseł. FDA uznała zatem, że bilans zagrożeń i korzyści sprzyja wydaniu pozytywnego werdyktu w przypadku tego wyrobu. Mając jednak na uwadze opisane wyżej fakty dotyczące udokumentowanych wpływów, jakie koncerny farmaceutyczne wywierają na ludzi, media i organizacje rządowe, można łatwo wywnioskować z jakiej przyczyny w rzeczywistości pasta do zębów Colgate Total nie znalazła się na nowej liście zakazanych produktów.

Wnioski

Z jednej strony producenci żywności, kosmetyków i leków zapewniają konsumentów, że ich wyroby są w 100% bezpieczne. Można im ufać lub nie. Nie mamy jak tego zweryfikować. Z drugiej zaś strony niezaprzeczalny jest coroczny wzrost ilości zachorowań na nowotwory w krajach, w których masowo stosuje się te produkty. Skoro wszystkie wyroby z których korzystamy są bezpieczne, jak zapewniają producenci, to skąd taki wzrost zachorowań? Warto więc zachować czujność i wybierać produkty z jak najbardziej naturalnym składem, a do takich na pewno nie należy pasta do zębów Colgate Total zawierająca Triclosan.

Bibliografia:

1 - źródło;

2 - źródło;

3 - źródło;

4 - źródło.