Nauka powiązała farbowanie i prostowanie włosów z rakiem piersi!

Od kilku ładnych dekad przeprowadzane są badania naukowe mające na celu zrozumienie wpływu, jaki wywierają na zdrowie produkty stosowane zarówno do farbowania, jak i prostowania włosów. Do niedawna jednak, wyniki tego typu eksperymentów nie były jednoznaczne. Produkty do pielęgnacji włosów bardzo niepokoją badaczy, ponieważ dość często zawierają składniki potencjalnie zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, a także takie, które są podejrzewane o zwiększanie ryzyka rozwoju raka
Od kilku ładnych dekad przeprowadzane są badania naukowe mające na celu zrozumienie wpływu, jaki wywierają na zdrowie produkty stosowane zarówno do farbowania, jak i prostowania włosów. Do niedawna jednak, wyniki tego typu eksperymentów nie były jednoznaczne.

Czy farby do włosów szkodzą zdrowiu?
Produkty do pielęgnacji włosów bardzo niepokoją badaczy, ponieważ dość często zawierają składniki potencjalnie zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, a także takie, które są podejrzewane o zwiększanie ryzyka rozwoju chorób nowotworowych. Liczne eksperymenty rzeczywiście wykazują powiązanie stosowania ciemnych farb do włosów, jak również środków prostujących włosy, ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka (źródło 1). Ponieważ jednak niektóre badania epidemiologiczne nie potwierdziły rakotwórczości tego typu produktów (źródło 2), naukowcy postanowili jeszcze raz skrupulatnie przyjrzeć się tej kwestii.
PodsumowanieNaukowcy od dawna podejrzewają, że stosowanie popularnych produktów do farbowania i prostowania włosów może zwiększać ryzyko zachorowania na raka.

Najnowsze badania potwierdzają toksyczność produktów do farbowania i prostowania włosów

Najnowsze doniesienia ze świata nauki, które oficjalnie opublikowano w tym tygodniu na łamach prestiżowego periodyku International Journal of Cancer (źródło 3), potwierdzają, że niektóre składniki popularnych produktów do farbowania i prostowania włosów mogą odgrywać kluczową rolę w rozwoju procesów nowotworowych u kobiet znajdujących się w podwyższonej grupie ryzyka.

Czy farbowanie włosów szkodzi zdrowiu?
W trakcie 8 letnich badań, spośród niemalże 47 tysięcy kobiet ze zdiagnozowanym rakiem piersi w rodzinie, badacze potwierdzili znaczny wzrost zachorowań u pań, które często farbowały, lub prostowały włosy popularnymi produktami. Tym razem naukowcy jednoznacznie potwierdzili zwiększone ryzyko zachorowania na raka w efekcie częstego stosowania środków do farbowania włosów. U białych kobiet względne ryzyko rozwoju raka okazało się wzrastać o 8 procent, natomiast u pań o czarnym kolorze skóry, względne ryzyko zwiększało się aż o 60 procent! Stosowanie produktów do prostowania włosów co najmniej raz na kilka miesięcy zwiększało aż o 30 procent ryzyko zachorowania na raka piersi u przebadanych pod tym kątem kobiet, bez względu na ich kolor skóry! W badaniach za bezpieczne uznano farby półtrwałe, czyli środki zmywalne, najczęściej stosowane do użytku domowego. W ich przypadku nie wykazano powiązania ze wzrostem ryzyka zachorowania na raka.
PodsumowanieNajnowsze badania potwierdzają wzrost ryzyka zachorowania na raka piersi u kobiet stosujących produkty do farbowania i prostowania włosów.

Nie taki diabeł straszny - Jednak lepiej zachować ostrożność

Wyniki badań, o których wspomniano wyżej, mogą rzeczywiście wydawać się przerażające. Aby jednak dobrze zrozumieć co oznaczają te procentowe wartości wzrostu ryzyka, powinniśmy wiedzieć, że odnoszą się one do względnego, a nie bezwzględnego ryzyka zachorowania na raka piersi. Ryzyko względne oznacza o ile bardziej prawdopodobne jest to, że dana osoba, należąca do konkretnej grupy ryzyka, zachoruje, w porównaniu do pozostałej populacji.

Czy farbowanie włosów powoduje raka?
Jak już wyjaśniono wcześniej, badania przeprowadzono na kobietach z historią raka piersi w rodzinie, a więc należących do grupy podwyższonego ryzyka. Prawdopodobieństwo rozwoju tej choroby jest ogólnie znacznie wyższe u pań należących do tej grupy, niż u pozostałej żeńskiej populacji. W praktyce wyniki badań oznaczają, że ryzyko zachorowania jest w podanym stopniu procentowym wyższe u kobiet w grupie ryzyka, które dodatkowo stosują określone preparaty do pielęgnacji włosów, w porównaniu do kobiet nienależących do grupy o podwyższonym ryzyku zachorowania na raka i niestosujących tego typu preparatów. Bezwzględne ryzyko to natomiast takie, które określa jakie jest prawdopodobieństwo, że w ogóle zachorujesz, bez względu na to, czy należysz do danej grupy ryzyka, czy też nie.
PodsumowanieBadania nad rakotwórczością określonych produktów do pielęgnacji włosów przeprowadzono z udziałem kobiet należących do grupy podwyższonego ryzyka. Podane wyżej wartości procentowe odnoszą się do zwiększonego ryzyka względnego.
Bibliografia:1 – US National Library of Medicine – Hair product use and breast cancer risk among African American and White women; 2 – US National Library of Medicine – An epidemiologic case-control study of breast cancer and exposure to hair dyes; 3 – International Journal of Cancer – Hair dye and chemical straightener use and breast cancer risk in a large US population of black and white women.