Już nigdy więcej nie zatankujesz bez rękawiczek!

Tankujesz bez rękawiczek? Więcej tego nie rób. W przypadku kontaktu ze skórą benzyny silnikowe nie tylko wywołują jej odtłuszczenie, wysuszenie, pękanie, podrażnienie i stany zapalne, lecz mogą być odpowiedzialne za poważniejsze ogólnoustrojowe reakcje, których intensywność w dużej mierze zależy od wielkości powierzchni skóry narażonej na ich działanie
Czy kiedykolwiek korzystaliście z foliowych rękawiczek, które powszechnie są udostępniane klientom stacji paliwowych? A jeśli nie, to czy w ogóle wiecie do czego one służą? To, że paliwa samochodowe są dla człowieka istną trucizną, nie jest obecnie żadnym odkryciem. Czy jednak wiesz o tym, że zarówno benzyna, jak i olej napędowy, mogą stanowić poważne zagrożenie dla Twojego zdrowia nawet w efekcie ich tankowania na stacji benzynowej, szczególnie jeśli nie stosujesz przy tym rękawiczek ochronnych? Otóż niestety, nawet drobne ilości tych substancji, lecz regularnie przedostające się przez skórę dłoni do wnętrza ciała, mogą wywołać poważne uszczerbki na zdrowiu! Benzyna ulatnia się o wiele szybciej niż olej napędowy, którego pozostałości bywają obecne na pistoletach dystrybutorów. Nie oznacza to jednak, że nie znajdziemy na nich śladowych ilości benzyny.

Tankowanie bez rękawiczek szkodzi zdrowiu!
W przypadku paliw przeznaczonych dla silników spalinowych, zarówno wdychanie ich oparów, jak i bezpośredni kontakt ze skórą, mogą mieć bardzo poważne konsekwencje na naszym zdrowiu. W tym artykule skupimy się jednak na tym drugim rodzaju ekspozycji, starając się przekonać czytelnika do korzystania przy każdym tankowaniu auta z rękawiczek ochronnych!

Benzyna

Na podstawie informacji pochodzących z karty charakterystyki produktu, sporządzonej zgodnie z zasadami REACH, benzyny silnikowe to substancje zaklasyfikowane jako stwarzające poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Wywołują one silne działanie narkotyczne na ośrodkowy układ nerwowy. Są to ponadto związki chemiczne o właściwościach silnie drażniących, rakotwórczych, mutagennych i poważnie zaburzających funkcje rozrodcze. Główną drogą narażania się na toksyczne działanie benzyny silnikowej jest wdychanie jej oparów – chociażby podczas tankowania paliwa, lecz również ekspozycja drogą pokarmową i poprzez kontakt ze skórą mają spore znaczenie. Głównym składnikiem benzyn silnikowych jest gazolina, która zawiera do 1% benzenu, związku zaklasyfikowanego jako mutagenny (udowodniono, że może powodować zmiany genetyczne) oraz rakotwórczy (bardzo prawdopodobnie powoduje choroby nowotworowe). Benzyny silnikowe zawierają ponad 6% toluenu i do 3% n-heksanu, oficjalnie zaklasyfikowanych jako substancje działające szkodliwie na rozrodczość i na zdrowie dziecka w łonie matki. W przypadku kontaktu ze skórą benzyny silnikowe nie tylko wywołują jej odtłuszczenie, wysuszenie, pękanie, podrażnienie i stany zapalne, lecz mogą być odpowiedzialne za poważniejsze ogólnoustrojowe reakcje, których intensywność w dużej mierze zależy od wielkości powierzchni skóry narażonej na ich działanie. Wedle informacji zawartych w kartach charakterystyki tego typu substancji, w przypadku bezpośredniego kontaktu ze skórą należy niezwłocznie zanieczyszczone miejsce ciała umyć wodą z mydłem, a następnie dokładnie spłukać dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia i utrzymywania się podrażnienia lub jakichkolwiek innych objawów należy pilnie skonsultować się z lekarzem. Następstwem zatruć benzyną silnikową mogą być zaburzenia psychiczne i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego oraz przemijające uszkodzenia narządów miąższowych. Toksyczność benzyny w efekcie kontaktu ze skórą może być dość wysoka. Podczas gdy śmiertelna dawka LD50 w przypadku ekspozycji skóry na działanie etanolu dla królika wynosi 20 000 mg/kg mc, to w przypadku gazoliny jest to tylko 2 000 mg/kg mc. Oznacza to, że toksyczność benzyn silnikowych w efekcie kontaktu ze skórą jest w przybliżeniu dziesięciokrotnie wyższa od toksyczności etanolu!

Olej napędowy

Podobnie jak benzyna, również olej napędowy wywołuje silne działanie drażniące i wysuszające na skórę. Ponadto produkt ten jest rakotwórczy (Kat. 3), także w efekcie kontaktu ze skórą! Olej napędowy może spowodować poważne uszczerbki na zdrowiu, wywołując choroby krwi, grasicy i wątroby w następstwie długotrwałej lub powtarzającej się ekspozycji na jego działanie toksyczne. Badania na zwierzętach wykazały, że w efekcie kontaktu ze skórą, olej napędowy poważnie zakłóca ogólne funkcje rozwojowe i rozrodcze.

Zastanów się czy warto ryzykować!

Rękawiczki ochronne

Jednorazowe foliowe rękawiczki są powszechnie dostępne niemalże na każdej stacji paliw. Zapewnią Ci one skuteczną ochronę przed skutkami ubocznymi ekspozycji skóry na pozostałości paliw, znajdujących się na pistoletach dystrybutorów. Zauważ jednak, że ze względów ekologicznych, najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z własnej rękawiczki, nie koniecznie jednorazowej, którą możemy trzymać np. w foliowej torebce w bagażniku auta. Bibliografia: Karta charakterystyki - BENZYNY SILNIKOWE BEZOŁOWIOWE Euro Super 95, Super Plus 98, VERVA 98, EFECTA 95 Karta charakterystyki - OLEJ NAPĘDOWY Ekodiesel Ultra B,D,F, Olej napędowy arktyczny klasy 2, EFECTA DIESEL B,D,F, VERVA ON B,D,F