Channelling podczas paraliżu sennego - Czy jesteśmy gotowi na taką wiedzę?

Channelling podczas paraliżu sennego to zjawisko, które łączy w sobie mistykę, psychologię i naukę. To fascynująca koncepcja, która sugeruje możliwość komunikacji z innymi wymiarami czy bytami w stanie, gdy nasze ciało jest unieruchomione, ale umysł pozostaje czujny. Eksplorując ten temat, zderzamy się z granicami zrozumienia ludzkiej świadomości i otwieramy drzwi do światów, które dotąd były uznawane za domenę fantazji.

Jednym z najbardziej intrygujących i jednocześnie najmniej zrozumiałych aspektów bliskich kontaktów z obcymi jest możliwość, że te istoty komunikują się z ludźmi podczas snu. Chociaż relacje świadków tego typu zdarzeń na przestrzeni dekad wzbudzają pewne  zainteresowanie, wciąż pozostają one na marginesie głównego nurtu badań ufologicznych i naukowych. Dlaczego tak mało się o tym mówi?

Prawdopodobny przedstawiciel obcej cywilizacji

Czym jest paraliż senny?

Paraliż senny, zwany również porażeniem przysennym, to stan występujący zazwyczaj podczas zasypiania lub budzenia się, kiedy osoba jest świadoma, tego co się dzieje wokół niej, lecz doświadcza całkowitego paraliżu całego ciała. Podczas takiego epizodu, możliwe jest doświadczanie halucynacji (słyszenie, czucie lub widzenie rzeczy, które zdaniem naukowców nie istnieją obiektywnie), co często skutkuje uczuciem strachu. Epizody te zazwyczaj trwają nie dłużej niż kilka minut. Mogą występować wielokrotnie lub jako pojedyncze zdarzenie.

Co to jest channelling?

Kanalizm, znany również jako channeling (od angielskiego słowa "channel", czyli "kanał"), jest fenomenem parapsychologicznym cenionym przez zwolenników tzw. nowej duchowości i ruchu New Age. Polega on na odbieraniu wiadomości z transcendentnego źródła (takiego jak Jezus Chrystus, anioły czy greccy bogowie) poprzez "kanał" - pojęcie zapożyczone z technologii radiowej i telewizyjnej, do osoby znajdującej się w stanie transu lub podwyższonej świadomości. Według osób wierzących w ten fenomen, kontakt ten odbywa się na płaszczyźnie pozazmysłowej, za pośrednictwem mentalnego kanału, zwykle omijając werbalne formy komunikacji.

Osoby, które twierdzą, że doświadczyły channellingu, często opisują otrzymane wiadomości jako trudne do zrozumienia. Uważają, że ich podświadomość tłumaczy te przekazy na bardziej przystępne formy myślowe, mowę lub tekst (tak zwane pismo automatyczne). W trakcie channellingu, ciało człowieka może być w stanie transu.

Channelling, paraliż senny, a obce istoty

Channelling podczas paraliżu sennego to zjawisko, które wzbudza zarówno zainteresowanie, jak i spore kontrowersje wśród badaczy zjawisk paranormalnych, psychologów, a także osób bezpośrednio doświadczających tego stanu. Paraliż senny, będący stanem pomiędzy snem a jawą, bywa tłem dla wielu niezwykłych doświadczeń. Wśród nich, channelling, czyli zjawisko postrzegane jako nawiązywanie kontaktu z innymi bytami lub świadomościami, staje się przedmiotem ogromnej fascynacji. Część osób opisuje spotkania z istotami duchowymi, przekazywanie ważnych wiadomości czy otrzymywanie głębokich wglądów właśnie w trakcie paraliżu sennego.

Niektórzy badacze zjawisk paranormalnych podejrzewają, że paraliż senny sprzyja występowaniu zjawiska channellingu, a w szczególności obierania informacji lub komunikatów od istot pozaziemskich, duchowych przewodników czy innych świadomości niezwiązanych bezpośrednio z naszym fizycznym światem. Chociaż nauka pozostaje sceptyczna wobec tych twierdzeń, traktując większość tego rodzaju doświadczeń jako halucynacje hipnagogiczne, nie można ignorować licznych historii osób, które opisują swoje przeżycia jako głęboko transformujące. Zjawisko to otwiera drzwi do dalszych dyskusji na temat granic ludzkiej psychiki i możliwości komunikacji międzywymiarowej.

Tajemnicza natura snu

Pomimo postępu nauki, sen wciąż pozostaje jednym z najmniej zrozumiałych zagadnień. Pełne zrozumienie procesów zachodzących w ludzkim mózgu podczas snu oraz ich znaczenia dla naszej świadomości pozostaje poza zasięgiem neurologów i psychologów. Możliwość, że stan snu otwiera drzwi do innych wymiarów czy form komunikacji, jest fascynująca, ale również trudna do naukowego udowodnienia. Tym samym, relacje o kontaktach z obcymi podczas snu wpadają w obszar zjawisk anegdotycznych, trudnych do empirycznej weryfikacji.

Stigma społeczna i naukowa

Kwestia kontaktów z obcymi, niezależnie od okoliczności, wciąż jest tematem obarczonym pewną tajemniczością. Osoby, które twierdzą, że doświadczyły takich kontaktów, często spotykają się z nieufnością, szyderstwem, a nawet ostracyzmem. To zjawisko jest jeszcze bardziej wyraźne w przypadku relacji dotyczących kontaktów w trakcie snu, co może być postrzegane jako jeszcze mniej wiarygodne niż zwykłe spotkania z obcymi. Obawa przed społeczną i naukową stygmatyzacją może zniechęcać świadków do dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Brak fizycznych dowodów

Jednym z głównych wyzwań w badaniu kontaktów z obcymi, szczególnie tych odbywających się podczas snu, jest brak fizycznych dowodów. Relacje często opierają się wyłącznie na osobistych doświadczeniach, snach i wrażeniach, które są subiektywne i nie dają się łatwo zweryfikować. W odróżnieniu od innych zdarzeń UFO, gdzie mogą istnieć zdjęcia, filmy czy ślady na ziemi, kontakty te pozostają niemal całkowicie w sferze osobistego przeżycia.

Trudności w interpretacji

Interpretacja snów to kolejne pole, na którym nauka i psychologia mają ograniczone możliwości. Sny są z natury abstrakcyjne, wielowarstwowe i podlegają indywidualnej interpretacji. Dodanie do tego elementu potencjalnych kontaktów z obcymi sprawia, że analiza takich doświadczeń staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Różnorodność kultur, wierzeń i indywidualnych predyspozycji psychicznych sprawia, że jednoznaczne określenie, co jest rzeczywistym kontaktem, a co produktem podświadomości, jest niezwykle trudne.

Pionier channellingu - Edgar Cayce

Edgar Cayce, urodzony 18 marca 1877 roku na farmie w Hopkinsville, Kentucky, był amerykańskim mistykiem słynącym z twierdzenia, że dysponował zdolnościami jasnowidza oraz duchowego uzdrawiania. Jego unikatowe metody i przekazy, które otrzymywał będąc w stanie transu, można uznać za wyjątkową formę channelingu. Podczas swoich sesji, Cayce wpadał w głęboki stan transu, w którym twierdził, że łączy się z wyższymi wymiarami świadomości, pozyskując informacje na temat zdrowia, a także przyszłych wydarzeń. Te przekazy, często odnoszące się do dawnych cywilizacji, czy tajemnic historii ludzkości, były postrzegane jako wiadomości z innego wymiaru. 

Edgar Cayce

Ceniony przez swoich zwolenników za zdolności jasnowidzenia, Edgar Cayce przewidywał szereg znaczących zdarzeń, w tym topnienie lodowców, zmiany klimatu, trzęsienia ziemi, zmianę położenia osi Ziemi oraz przesunięcie biegunów. Wskazywał również na konkretne wydarzenia polityczne, dotyczące na przykład Rosji w latach 1958–1998 czy zniszczenie Nowego Jorku. Większość jego przepowiedni charakteryzowała się jednak niejasnością i wymagała dekodowania.

Cayce, przekonany o prawdziwości reinkarnacji, opowiadał również o dawnych cywilizacjach, takich jak Og, Lemuria, Atlantyda czy starożytny Egipt, opisując Atlantydę jako technologicznie zaawansowaną kulturę. Twierdził, że w jednym ze swoich poprzednich wcieleń był kapłanem atlantyjskim i że piramidy w Gizie zostały zbudowane około 10 500 lat p.n.e. Uważał, że pod Wielkim Sfinksem w Gizie znajduje się „Komnata Zapisków” zawierająca ukrytą wiedzę Atlantydy. W swoich "life readings" poruszał tematykę pierwszych migracji ludzkich do regionów Pirenejów, sugerując możliwe połączenia z Baskami, oraz mówił o imperium Inków i ludach starożytnej cywilizacji egipskiej.

Wiele z wizji Cayce, przedstawianych podczas seansów hipnotycznych, zdaniem jego zwolenników, znalazło potwierdzenie w badaniach współczesnych naukowców, w tym fakt, że Nil niegdyś miał płynąć na zachód i uchodzić do Atlantyku.

Channeling - Czego dowiemy się od obcych?

W kontekście kontaktów z obcymi cywilizacjami, zarówno poprzez channeling, jak i inne formy komunikacji, istnieje niezliczona ilość teorii na temat tego, czego moglibyśmy się od nich dowiedzieć. Pierwszym i najbardziej oczywistym obszarem są zaawansowane technologie oraz wiedza naukowa, która mogłaby przyspieszyć nasz rozwój technologiczny i pomóc rozwiązać niektóre z największych problemów ludzkości, takie jak zmiany klimatyczne, choroby czy produkcja energii. Poza tym, obce cywilizacje mogłyby podzielić się z nami swoimi doświadczeniami dotyczącymi zarządzania społeczeństwami, etyki oraz filozofii, oferując nowe perspektywy na wartości, które kierują naszymi cywilizacjami. Nie mniej ważna byłaby wiedza na temat historii wszechświata, ewolucji życia na innych planetach oraz potencjalnych zagrożeń kosmicznych, które mogłyby stanowić wyzwanie dla przetrwania ludzkości. Kontakt z obcymi może również otworzyć nas na zrozumienie bardziej złożonych koncepcji dotyczących natury rzeczywistości, świadomości i być może nawet duchowości, przekraczając granice naszego obecnego pojmowania wszechświata. Otwarte pozostaje jednak pytanie - Czy jesteśmy na to gotowi?

Podsumowanie


Temat kontaktów z obcymi podczas snu pozostaje jednym z najbardziej tajemniczych i niezbadanych aspektów ufologii. Mimo licznych relacji, brak solidnych dowodów, trudności w interpretacji oraz społeczna i naukowa stigma sprawiają, że temat ten jest rzadko poruszany w głównym nurcie dyskusji. Być może przyszłe pokolenia naukowców, dysponując lepszymi narzędziami badawczymi i większą otwartością na niekonwencjonalne zjawiska, będą w stanie przybliżyć nas do zrozumienia tego fascynującego fenomenu.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim ze znajomymi!