Nerwica

Nerwica jest nazwą potoczną psychicznej jednostki chorobowej określanej jako zaburzenia lękowe uogólnione. Choć do głównych objawów nerwicy zalicza się zamartwianie i lęk, istnieje wiele odmian nerwicy, a każdy z nich może wywoływać nieco inne objawy, które mogą być natury psychicznej i fizycznej.