Śmierć kliniczna

Śmierć kliniczna to nie to samo co śmierć biologiczna, która utożsamiana jest z definitywnym końcem ludzkiego życia na płaszczyźnie fizycznej. W trakcie śmierci klinicznej ustępują życiowe funkcje, takie jak krążenie krwi, czy oddech, jednak mózg wciąż utrzymuje aktywność elektryczną. Mózg pacjenta przebywającego w stanie śmierci klinicznej jest wciąż aktywny, lecz rozpoznanie takiej okoliczności jest możliwe tylko i wyłącznie za pomocą badania elektroencefalograficznego, nazywanego również EEG.

W przeciwieństwie do śmierci biologicznej, śmierć kliniczna jest stanem odwracalnym – wielu pacjentów w tym stanie powraca do żywych. Jednak, aby mogło do tego dojść, konieczne jest szybkie zastosowanie technik takich jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Zjawisko śmierci klinicznej wiąże się czasami z mistycznymi doświadczeniami, które dla wielu osób stanowią dowód na istnienie duszy, a także życie po życiu.