Nie pijesz kawy? Zdaniem naukowców możesz przez to chorować!

Nie pijesz kawy? Zdaniem naukowców możesz przez to chorować!

Niedawno przeprowadzone eksperymenty wykazały ogromne korzyści płynące ze spożywania kawy w przypadku chorób metabolicznych. Celem następnych badań nad kawą, miało być potwierdzenie, czy to zawarta w niej fitochemiczna kofeina stanowi przyczynę tego niezrozumiałego do końca efektu
Niedawno przeprowadzone eksperymenty wykazały ogromne korzyści płynące ze spożywania kawy w przypadku chorób metabolicznych. Celem następnych badań nad kawą, miało być potwierdzenie, czy to zawarta w niej fitochemiczna kofeina stanowi przyczynę tego niezrozumiałego do końca efektu.

Kawa, a mikroflora jelitowa

Nowe badania naukowe

W związku z nieustannym gromadzeniem się dowodów naukowych sugerujących, że skład jelitowej flory bakteryjnej może mieć ogromny wpływ na nasze zdrowie, zwiększając, lub redukując ryzyko rozwoju wielu chorób, tym razem naukowcy przeprowadzili badania nad kawą dokładnie pod tym kątem. Postanowiono sprawdzić jaki wpływ jej picie wywiera na bakterie bytujące w naszych jelitach. Naukowcy przebadali zatem związek zachodzący pomiędzy spożywaniem kofeiny, a składem i strukturą mikroflory jelita grubego (źródło 1 ). W tym celu na 34 uczestnikach eksperymentu przeprowadzono kolonoskopię przesiewową, oraz endoskopię w celu przeanalizowania dokładnego stanu zdrowia okrężnicy każdego z nich. Badacze przeprowadzili 97 biopsji błony śluzowej, pobierając materiał z różnych segmentów tego jelita, po czym wyodrębnili DNA obecnych w tym segmencie przewodu pokarmowego drobnoustrojów i przeprowadzili analizę sekwencjonowania rRNA 16s. Uczestnicy badań zostali również poproszeni o wypełnienie kwestionariusza umożliwiającego między innymi dokładną ocenę ich dziennego spożycia kawy. Zespół podzielił spożycie kawy na wysokie – czyli co najmniej 82,9 mg dziennie – oraz niskie, czyli mniej niż 82,9 mg dziennie.
PodsumowanieW związku z ogromną ilością badań potwierdzających wpływ składu jelitowej flory bakteryjnej na nasze zdrowie, naukowcy tym razem postanowili przebadać związek zachodzący pomiędzy kofeiną, a bakteriami bytującymi w jelitach.

Wpływ kawy na mikrobiom jelitowy

Wyniki badań wykazały, że osoby regularnie przyjmujące duże ilości kofeiny miały wysokie poziomy bakterii Faecalibacterium i Roseburia, a przy tym niski poziom Erysipelatoclostridium ramosus - potencjalnie szkodliwych drobnoustrojów. Zespół badawczy potwierdził, iż te proporcje okazały się być zupełnie niezależnie od wieku uczestników, oraz jakości ich diety.

Wpływ kawy na mikroflorę jelitową
Nadmierna ilość bakterii Erysipelatoclostridium ramosum może poważnie szkodzić zdrowiu. Wcześniejsze badania naukowe przeprowadzone na ludziach wiązały E. ramosum z zespołem metabolicznym, a badania na zwierzętach wykazały powiązanie nadmiernych ilości tych bakterii z wyższym stężeniem glukozy we krwi, oraz większą ilością transporterów tłuszczu w jelicie cienkim, co podnosi poziom otyłości wywołanej dietą. U osób regularnie pijących dużo kawy naukowcy odnotowali wyższe ilości również innych gatunków bakterii powszechnie wykrywanych w mikrobiomach jelitowych. Chodzi o bakterie takie jak Odoribacter, Dialister, Fusicatenibactor, Alistipes, Blautia i różne szczepy Lachnospiraceae. Naukowcy nie do końca rozumieją, dlaczego kawa wywiera tak pozytywny wpływ na ludzki mikrobiom jelitowy. Przypuszczają, że zawarta w niej kofeina, lub inne składniki, mogą wpływać na metabolizm obecnych w jelitach bakterii. Od rodzaju ich metabolitów, produktów końcowych tego procesu, zależy stan zdrowia naszego ciała. Niektóre metabolity mogą być dla nas bardzo toksyczne.
PodsumowanieNaukowcy przypuszczają, że za pozytywny wpływ spożywania dużych ilości kawy na jakość jelitowej flory bakteryjnej, odpowiada zawarta w tym trunku kofeina.

A może to nie kofeina, lecz zawarte w kawie polifenole?

Badanie nad wpływem kawy na bytujące w jelitach bakterie miało jednak pewne ograniczenia, gdyż przeprowadzono je wyłącznie na 34 dorosłych mężczyznach przebywających w tym samym szpitalu, a jelita wszystkich uczestników były całkiem zdrowe. Nie wiadomo, czy podobne wyniki wystąpiłyby również u kobiet, dzieci, czy innego rodzaju populacji - np osoby starsze, cierpiące na jakieś choroby. Naukowcy nie mogli też ustalić, czy przypadkiem nie kofeina, lecz polifenole, lub inne związki zawarte w kawie mogły mieć decydujący wpływ na wyniki.

Czy kawa jest zdrowa? Kawa zawiera cenne polifenole
Zdaniem badaczy jelitowa flora bakteryjna jest ogniwem spójnym pomiędzy dietą, a występowaniem chorób przewlekłych. Osoby, które regularnie spożywają produkty bogate w tłuszcze i dużo przetworzonej żywności, mają tendencję do przechowywania w swoich jelitach większej ilości endotoksyn, toksycznych składników „patogennych” bakterii związanych z otyłością, insulinoopornością i chorobami układu krążenia. Odwrotnie, polifenole zawarte przykładowo w kawie, podobnie jak inne przeciwutleniacze, związki naturalnie występujące w pokarmach roślinnych, są prawdopodobnie tym, co zapewnia bardziej optymalny skład jelitowej flory bakteryjnej.
PodsumowanieNaukowcy jak dotąd nie są w stanie wykluczyć, że to inne związki zawarte w kawie - takie jak polifenole, a nie obecna w niej kofeina, miały decydujący wpływ na wyniki badań.

Odmienne wyniki badań nad kawą - Najgorsza jest kawa bezkofeinowa

Wyniki niektórych badań stawiają kawę w bardzo dobrym świetle, z innych zaś wynika, że kawa może szkodzić zdrowiu. Zdaniem naukowców zdecydowanie najbardziej szkodliwa dla zdrowia, a wręcz toksyczna i rakotwórcza jest kawa bezkofeinowa. Dlaczego? Otóż okazuje się, że aby oczyścić ziarna kawy z zawartej w niej kofeiny, procedury produkcyjne przeważnie przewidują stosowanie bardzo szkodliwych dla zdrowia rozpuszczalników. Kawa jest w nich wielokrotnie moczona, przez co ziarna, z których robimy kawę, zawierają ich pozostałości.
PodsumowanieNaukowcy wciąż badają wpływ kawy na nasze zdrowie. Wyniki badań są różne, ale jedno jest pewne: najbardziej szkodzi zdrowiu kawa pozbawiana kofeiny z zastosowaniem toksycznych rozpuszczalników.
Bibliografia:1 – Medical Press – Could more coffee bring a healthier microbiome?