Pentagram - Co oznacza i do czego służy ten tajemniczy symbol?

Pentagram, czyli gwiazda pięcioramienna, to symbol o długiej historii i wielu znaczeniach. Wyjaśniamy czym jest pentagram i jakie ma zastosowanie w różnorodnych tradycjach duchowych.

Pierwsze wzmianki o pentagramie pochodzą z czasów starożytnych Greków, gdzie znaleziono jego przedstawienie na wazonie datowanym na 7. wiek p.n.e. W pitagoreizmie, który pojawił się w 6. wieku p.n.e., pentagram był używany jako symbol wzajemnego rozpoznawania, dobrobytu oraz do wykrywania dobrych uczynków i działalności charytatywnej.

Pentagram - Co oznacza ten tajemniczy symbol?

Pentagram - Co oznacza ten tajemniczy symbol?

Z biegiem czasu znaczenie pentagramu ulegało zmianom. Był on symbolem ochrony, doskonałości, diabła, a także człowieczeństwa. Pentagramowi przypisywane jest znaczenie i moc magiczna. Symbol ten odpiera złe czary i szkodliwą energię.

W chrześcijaństwie pentagram (bez okręgu) był początkowo używany do symbolizowania pięciu ran Jezusa Chrystusa. Będący symbolem pięciu cnót rycerskich, pięciu palców ręki, pentagram ma chronić przed negatywną energią. Wykorzystuje się go w egzorcyzmach, gdyż może ułatwiać odpędzanie zła i innych niechcianych bytów. Według greckiego matematyka i filozofa Pitagorasa, pentagram reprezentuje żywioły: Ziemię, Powietrze, Ogień i Wodę, a także Ducha.

Orientacja pentagramu

XIX-wieczne grupy okultystyczne, takie jak Zakon Złotego Brzasku, przekonywały, że pentagram z wierzchołkiem skierowanym do góry symbolizuje dominację Ducha nad elementami materialnymi, podczas gdy pentagram z wierzchołkiem skierowanym w dół ilustruje zanurzenie Ducha w materii lub podporządkowanie materii Duchowi. Ta interpretacja w znacznym stopniu wpłynęła na przyjęcie pentagramu z wierzchołkiem skierowanym do góry przez tradycję Wicca, podczas gdy Satanizm przyjął wersję z wierzchołkiem skierowanym w dół jako swój reprezentatywny symbol.

Pentagram z dwoma wierzchołkami skierowanymi ku górze reprezentuje Szatana jako kozła szabatu; gdy jeden wierzchołek jest skierowany ku górze, staje się on symbolem Zbawiciela. Umieszczając pentagram tak, aby dwa wierzchołki były na górze, a jeden na dole, można dostrzec rogi, uszy i brodę Kozła z Mendes, który pełni funkcję znaku demonicznego wezwania. (Eliphas Levi, Transcendentalna magia).

Odmiany pentagramu

Odmiany pentagramu to różne warianty tego symbolu, które mogą mieć inne znaczenia, w zależności od kontekstu i tradycji, w których są używane. Oto kilka głównych odmian pentagramu i ich znaczenia:

Pentagram prosty (bez okręgu)

Ten wariant pentagramu to pięcioramienna gwiazda z wierzchołkami skierowanymi na zewnątrz. W Chrześcijaństwie taki pentagram symbolizuje pięć ran Jezusa Chrystusa. W Wicca i Neopogaństwie tego rodzaju pentagram reprezentuje pięć żywiołów: Ziemię, Wodę, Ogień, Powietrze i Ducha.

Pentagram prosty

Pentagram prosty

Pentagram z okręgiem (pentakl)

W tej wersji pentagram jest otoczony okręgiem. W Neopogaństwie i Wicca symbolizuje ochronę i zjednoczenie pięciu żywiołów. W tradycjach hermetycznych i kabalistycznych pentakl jest używany jako talizman ochronny.

Pentagram z okręgiem (pentakl)

Pentagram z okręgiem (pentakl)

Odwrócony pentagram (bez okręgu)

W tej odmianie jeden z wierzchołków gwiazdy jest skierowany w dół. W niektórych tradycjach, szczególnie w Satanizmie, odwrócony pentagram symbolizuje duchową rebelię i opozycję wobec chrześcijaństwa. W innych kontekstach może również symbolizować przeciwieństwo dobrobytu i harmonii.

Odwrócony pentagram (bez okręgu)

Odwrócony pentagram (bez okręgu)

Odwrócony pentagram z okręgiem (odwrócony pentakl)

Ta wersja łączy odwrócony pentagram z okręgiem wokół niego. W Satanizmie odwrócony pentagram z okręgiem jest używany jako symbol Bafometa, boga kultu, który reprezentuje równowagę między dobrem i złem, męskością i kobiecością, a także duchową i materialną naturę ludzkiego istnienia.

Odwrócony pentagram z okręgiem (odwrócony pentakl)

Odwrócony pentagram z okręgiem (odwrócony pentakl)

Pentagram Agrippy

Pentagram Agrippy, zwany również pentagramem Faustusa lub pentaklem salomonicznym, jest szczególnym rodzajem pentagramu, który zawiera dodatkowe symbole i znaki. Został opisany przez niemieckiego alchemika, astrologa i maga Heinricha Corneliusa Agrippę von Nettesheim w jego dziele "De Occulta Philosophia" (O filozofii okultystycznej), opublikowanym w 1531 roku.

Pentagram Agrippy składa się z pentagramu wpisanego w okrąg, z dodatkowymi symbolami astrologicznymi i hebrajskimi wewnątrz oraz na zewnątrz okręgu. Wewnątrz pentagramu znajdują się symbole planet: Saturna, Jowisza, Marsa, Słońca, Wenus, Merkurego i Księżyca. Na zewnątrz okręgu zapisane są imiona archaniołów w języku hebrajskim.

Pentagram Agrippy (pentakl Salomona)

Pentagram Agrippy (pentakl Salomona)

Pentagram Agryppy był używany głównie w okultyzmie i magii ceremonialnej jako potężny symbol ochrony i mocy. Tradycyjnie, pentakl salomoniczny był rysowany na pergaminie lub innym materiale i noszony jako talizman lub amulet mający chronić przed negatywnymi siłami, wpływami i duchami. W niektórych tradycjach magicznych, pentagram Agryppy był również wykorzystywany w rytuałach wywołujących duchy i anioły.

Warto zauważyć, że pentagram Agryppy reprezentuje zrównoważenie i harmonię sił kosmicznych oraz duchowej władzy, a jego zastosowanie nie jest związane z Satanizmem czy innymi kontrowersyjnymi praktykami. Jest to raczej symbol ochrony, mocy i wiedzy dla tych, którzy praktykują magię ceremonialną i okultyzm.

Pentagram runiczny

Pentagram runiczny to pentagram (gwiazda pięcioramienna), który zawiera runy w swoim projekcie. Runy to stare pismo używane przez germańskie i nordyckie ludy, takie jak Wikingowie. Każda runa ma swoje własne znaczenie, zarówno fonetyczne, jak i symboliczne. W kontekście pentagramu runicznego, runy mogą być umieszczone na ramionach pentagramu, wewnątrz niego lub na zewnątrz okręgu otaczającego pentagram.

Pentagram runiczny może mieć różne znaczenia, w zależności od wybranych run i ich układu. Podobnie jak inne pentagramy, pentagram runiczny może być używany jako symbol ochrony, harmonii sił czy duchowej władzy. W przypadku pentagramu runicznego, znaczenie symbolu może być wzmocnione przez runy, które mają swoje własne związki z siłami natury, bogami, emocjami czy życiowymi wartościami.

Ważne jest, aby zrozumieć znaczenie poszczególnych run przed ich użyciem w projekcie pentagramu runicznego, ponieważ niektóre runy mogą mieć silne skojarzenia z określonymi energiami lub aspektami życia. Wybierając runy i ich układ w pentagramie, można dostosować symbol do swoich potrzeb, przekonań i celów.

Pentagram runiczny może być noszony jako amulet, wisior, czy też zachowany w formie obrazu, aby przyciągnąć pożądane energie czy chronić przed negatywnymi wpływami. Podobnie jak w przypadku innych pentagramów, sposób wykorzystania pentagramu runicznego zależy od indywidualnych przekonań, wartości i zainteresowań.

Pentagram tybetański

Znany również jako "Dharmacakra" lub "Koło Dharmy", tybetańska odmiana "pentagramu" to w rzeczywistości nie pięcio- , lecz ośmioramienna struktura, często pojawiająca się w buddyjskich tradycjach duchowych. Choć symbol ten błędnie uchodzi za pentagram, różni się on znacząco od klasycznego pentagramu.

Pentagram Tybetański (koło Dharmy)

Pentagram Tybetański (koło Dharmy)

Koło Dharmy jest jednym z najważniejszych symboli Buddyzmu, reprezentując nauki Buddy oraz jego osiem ścieżek prowadzących do oświecenia.

Tak zwany "pentagram" tybetański może być używany jako symbol duchowej władzy czy ochrony, a także jako przypomnienie nauk Buddy i drogi do oświecenia. Jego obecność w buddyjskich świątyniach, na flagach modlitewnych czy w sztuce tybetańskiej służy jako przypomnienie i inspiracja dla praktykujących.

Praktyczne zastosowania pentagramu w okultyzmie

W okultyzmie pentagram ma wiele praktycznych zastosowań, które są związane z różnymi tradycjami i celami. Poniżej wymieniamy niektóre z nich.

 1. Ochrona - W wielu tradycjach okultystycznych, takich jak Wicca, Neopogaństwo czy Hermetyzm, pentagram (szczególnie z okręgiem, czyli pentakl) jest używany jako amulet ochronny. Osoby noszące pentagram mogą wierzyć, że symbol ten chroni je przed negatywnymi energiami i siłami.
 2. Rytuały - Pentagram jest często używany jako narzędzie w rytuałach okultystycznych, szczególnie w obrębach magicznych. Może być wykorzystany do kreowania przestrzeni magicznej, reprezentowania pięciu żywiołów, czy jako narzędzie do wezwania i kontrolowania duchów.
 3. Medytacja i kontemplacja - Okultyści mogą stosować pentagram jako narzędzie medytacji lub kontemplacji, skupiając się na jego symbolice i znaczeniu, aby uzyskać głębsze zrozumienie duchowe, wyższe poziomy świadomości lub rozwijać swoje umiejętności magiczne.
 4. Talizmany i sigile - Pentagram może być wykorzystany jako element w tworzeniu talizmanów, sigili czy innych obiektów magicznych, mających na celu przyciągnięcie określonych energii, wpływów lub osiągnięcie określonych celów.
 5. Inicjacja i przynależność - W niektórych tradycjach okultystycznych, takich jak Zakon Złotego Brzasku, pentagram może być używany jako symbol inicjacji, przynależności do grupy, czy jako oznaka osiągnięcia określonego poziomu wtajemniczenia.

Oczywiście, praktyczne zastosowania pentagramu mogą różnić się w zależności od kontekstu, tradycji i indywidualnych przekonań. Ważne jest, aby przystępować do tych praktyk z szacunkiem dla symboliki pentagramu i zrozumienia jego historii oraz znaczenia.

Rytuały magiczne, w których stosuje się symbol pentagramu

Symbol pentagramu jest stosowany w różnorodnych rytuałach magicznych, zarówno w tradycjach czarnej magii, jak i w białej magii. Poniżej wymieniamy niektóre z nich.

 1. Rytuał LBRP (Lesser Banishing Ritual of the Pentagram) - To popularny rytuał oczyszczający i ochronny stosowany przez praktykujących magię ceremonialną. Praktykujący kreśli pentagramy na czterech stronach świata.
 2. Rytuał otwierający i zamykający krąg - W tradycjach Neopogańskich, takich jak Wicca, pentagram może być używany do kreowania świętej przestrzeni poprzez wykreślenie go w powietrzu athame (magicznym nożem) lub innym narzędziem, często w odniesieniu do pięciu żywiołów i ich duchowych strażników.
 3. Wywoływanie i rozpraszanie elementów - W praktykach magicznych związanych z żywiołami, pentagram może być używany jako narzędzie do wywoływania i rozpraszania energii żywiołów, poprzez kreślenie go w powietrzu lub rysowanie na powierzchniach, często w połączeniu z odpowiednimi mantrami czy modlitwami.
 4. Inicjacja i przekazanie mocy - W niektórych rytuałach inicjacyjnych, takich jak te stosowane w tradycjach Wicca czy Zakonie Złotego Brzasku, pentagram może być używany jako symbol przekazania mocy, wiedzy i przynależności. Czasami kreślony jest na ciele osoby inicjowanej lub stosowany jako znak rozpoznawczy między członkami grupy.
 5. Zaklęcia i rytuały ochronne - W różnych tradycjach magicznych, pentagram może być umieszczany na amuletach, talizmanach czy w domu jako symbol ochrony. Może być również używany jako część rytuałów mających na celu ochronę osoby, miejsca, czy przedmiotu przed negatywnymi energiami.

To tylko kilka przykładów zastosowań pentagramu w rytuałach magicznych. Warto pamiętać, że sposób wykorzystania tego symbolu może się różnić w zależności od tradycji i indywidualnych przekonań praktykujących.

Czy warto nosić na sobie pentagram, np. w formie wisiora lub tatuażu?

Decyzja o noszeniu pentagramu na sobie, np. w formie wisiora lub tatuażu, zależy od indywidualnych przekonań, zainteresowań i wartości. Oto kilka punktów do przemyślenia, które mogą pomóc w podjęciu decyzji:

 1. Osobiste przekonania i wartości - Jeśli pentagram ma dla Ciebie szczególne znaczenie duchowe lub symboliczne, noszenie go może być wyrazem Twojej tożsamości, przekonań i wartości.
 2. Ochrona - Wiele osób wierzy, że pentagram działa jako amulet ochronny, odpędzając negatywne energie i przyciągając pozytywne. Jeśli podzielasz takie przekonania, noszenie go na sobie może dać poczucie bezpieczeństwa.
 3. Estetyka - Jeśli podoba Ci się wygląd pentagramu i uważasz, że pasuje do Twojego stylu, możesz nosić go jako element ozdobny.
 4. Wyrażanie przynależności - Noszenie pentagramu może być także sposobem na wyrażenie przynależności do określonej tradycji duchowej lub okultystycznej, jak Wicca, Neopogaństwo czy Hermetyzm.
 5. Świadomość społeczna - Pentagram może być kojarzony z różnymi tradycjami i przekonaniami, a niektóre z nich są dość kontrowersyjne. Z tego powodu warto zastanowić się, jak inni mogą odbierać ten symbol i czy jesteś gotów na ewentualne pytania czy komentarze na jego temat.

Ostatecznie, decyzja o noszeniu pentagramu na sobie powinna być oparta na Twoich osobistych przekonaniach, wartościach i komforcie. Upewnij się, że znasz historię i znaczenie pentagramu oraz jesteś świadomy różnych konotacji związanych z tym symbolem, zanim zdecydujesz się go nosić.

Czy Pentagram to symbol Szatana?

Symbol pentagramu jest często kojarzony z Satanizmem, ale jego związki z tym ruchem są tylko jednym z aspektów tego starożytnego symbolu. Pentagram ma długą historię i był używany w różnych kulturach i tradycjach religijnych na przestrzeni wieków, zanim stał się symbolem Satanizmu.

W Satanizmie, zwłaszcza w kościele Szatana założonym przez Antoniego LaVeya, pentagram odwrócony (z dwoma szpicami skierowanymi ku górze) jest symbolem Bafometa, przedstawienia Szatana. Odwrócony pentagram symbolizuje dążenie do ziemskich przyjemności i materializmu, w opozycji do dążenia do duchowości i transcendencji.

Jednak w innych tradycjach, pentagram ma różne znaczenia. W Neopogaństwie, np. w systemie  Wicca, pentagram reprezentuje pięć żywiołów (ziemia, woda, ogień, powietrze i duch) oraz ich harmonię. W tradycjach okultystycznych, takich jak Zakon Złotego Brzasku, pentagram jest używany w rytuałach oczyszczających i ochronnych. W chrześcijaństwie, pentagram był kiedyś symbolem pięciu ran Chrystusa.

W związku z tym, choć pentagram jest używany w satanizmie, jego znaczenie i zastosowanie nie są ograniczone do tej tradycji. Różne konteksty i przekonania nadają pentagramowi różne znaczenia, a jego związki z satanizmem są tylko jednym z wielu aspektów tego symbolu.

Jak narysować regularny pentagram? Jak wyglądają kąty w pentagramie?

Aby narysować regularny pentagram, czyli pięcioramienną gwiazdę z równymi bokami i kątami, wykonaj następujące kroki:

 1. narysuj okrąg - Rozpocznij od narysowania okręgu, który będzie zawierał cały pentagram;
 2. podziel okrąg - podziel obwód okręgu na pięć równych części. Możesz to zrobić, używając cyrkla i kątomierza, aby zmierzyć kąt 72 stopnie (360 stopni / 5 = 72 stopnie) między każdym punktem;
 3. połącz punkty - zaczynając od punktu u góry, narysuj linię do punktu, który jest dwa punkty dalej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Następnie rysuj linie do kolejnych punktów, zawsze przeskakując jeden punkt, aż powrócisz do punktu początkowego;
 4. twój pentagram jest gotowy! Powinieneś mieć teraz narysowany regularny pentagram wewnątrz okręgu!

W regularnym pentagramie występują dwa rodzaje kątów. Wewnątrz pentagramu, na przecięciu linii, znajdują się kąty wewnętrzne. W pentagramie regularnym, każdy z tych kątów mierzy 36 stopni. Na zewnątrz pentagramu, w miejscu, gdzie ramiona łączą się ze sobą, są kąty zewnętrzne. W regularnym pentagramie, każdy z tych kątów mierzy 144 stopnie (180 stopni - 36 stopni = 144 stopni).

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim ze znajomymi!