Projekcja astralna - Jak wyjść z ciała fizycznego? Teoria i praktyka podróży astralnych

Podróże astralne, doświadczenie znane również jako projekcja astralna, to zjawisko, które fascynuje ludzi od setek lat. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu tematowi, omówimy różne techniki indukowania takich doświadczeń oraz zbadamy najciekawsze aspekty związane z tym zjawiskiem.

Podróże astralne, znane również jako swego rodzaju doświadczenia poza ciałem (Out-of-Body Experience - OBE), są zjawiskiem opisywanym przez wiele kultur i nurtów filozoficznych na przestrzeni wieków. Są to doświadczenia, podczas których osoba ma wrażenie (lub dzieje się to naprawdę), że jej świadomość lub duchowa esencja, opuszcza fizyczne ciało, umożliwiając jej percepcję rzeczywistości z perspektywy zupełnie innej niż fizyczne zmysły. 

Projekcja astralna - Przewodnik

Czy zjawisko projekcji astralnej jest jedynie subiektywnym doświadczeniem, wrażeniem, czy też ciało eteryczne rzeczywiście chwilowo oddziela się od ciała materialnego, pozostaje kwestią sporną, ponieważ nauka obecnie nie dysponuje metodami adekwatnymi do przeprowadzenia badań nad podróżami poza ciałem.   

Czy podróże astralne są możliwe?

W świecie nauki podróże astralne, czy też projekcja astralna, zjawisko znane również jako eksterioryzacja,  to temat bardzo kontrowersyjnym. Mimo, że wiele osób na całym świecie twierdzi, że doświadczyło takich podróży, nie ma do tej pory jednoznacznych dowodów naukowych potwierdzających, że podróże astralne są rzeczywiste. Niemniej jednak, istnieją liczne anegdotyczne relacje osób, które twierdzą, że doświadczyły świadomego wyjścia poza ciało, a nawet zdolności obserwowania rzeczywistości z perspektywy innej, niż ich ciało fizyczne. Te relacje często obejmują informacje, które teoretycznie nie mogły być znane podróżnikowi, na przykład szczegóły wyglądu danego pomieszczenia, które nie mogły być postrzegane z ich fizycznego punktu widzenia.

Projekcja astralna -Jak indukować wyjście z ciała?

Wiele osób zgłasza, że jest w stanie celowo indukować stan astralnej projekcji poprzez różne techniki i praktyki. Techniki te obejmują medytację, wizualizację, techniki relaksacji, autohipnozę, oraz techniki skoncentrowane na osiągnięciu stanu między snem a jawą, nazywanego hipnagogicznym. Jedną z najpopularniejszych technik jest tzw. metoda liny (lub drabiny), polegająca na wizualizacji wspinania się po linie (lub wchodzenia po drabinie), co ma umożliwić oddzielenie ciała astralnego od fizycznego. Metodę drabiny zaprezentujemy w dalszej części artykułu.

Projekcja astralna - Ciało eteryczne oddziela się od ciała materialnego

Dokąd można podróżować podczas doświadczenia poza ciałem?

Osoby, które doświadczyły projekcji astralnych, opisują różne miejsca, do których mogą podróżować. Niektóre z nich to bardzo realistyczne wersje miejsc znanym z ich codziennego życia, inne to całkowicie obce i niezrozumiałe krajobrazy. Niektórzy opisują podróże do innych wymiarów czy planów istnienia, które wykraczają poza naszą fizyczną rzeczywistość. Wydaje się, że możliwości podróży astralnej są tak szerokie jak ludzka wyobraźnia.

Byty napotkane podczas projekcji astralnej

Podczas doświadczeń poza ciałem niektóre osoby twierdzą, że spotkały różne byty. Niektóre z tych bytów wydają się być ludźmi, inne są bardziej abstrakcyjnymi istotami. Niektóre opisy dotyczą bytów duchowych, przodków, zmarłych bliskich, a nawet istot, które wydają się pochodzić z innych wymiarów lub rzeczywistości. Wszystko to, jednak, jest bardzo subiektywne i różni się w zależności od doświadczeń i przekonań danego człowieka.

Poniżej znajduje się kilka typów bytów, które są często opisywane przez podróżników poza ciałem. 

Duchy zmarłych - Niektóre osoby opisują spotkania ze zmarłymi krewnymi lub znajomymi. Te byty mogą przekazywać wiadomości, rady lub po prostu towarzyszyć podróżnikowi.

Przewodnicy duchowi - Niektórzy podróżnicy opisują byty, które wydają się służyć jako przewodniki lub nauczyciele podczas ich doświadczeń. Te byty mogą dostarczać wiedzę, radę lub pomoc w przemieszczaniu się w planie astralnym.

Anioły lub istoty świetlne - Niektóre relacje obejmują spotkania z bytami, które wydają się być aniołami, istotami świetlistymi, lub innymi formami "pozytywnych" duchowych istot.

Obce istoty - W niektórych relacjach opisane są spotkania z bytami, które wydają się być obcymi, istotami pozaziemskimi, lub innymi nieznajomymi formami życia.

Encje psychodeliczne - Osoby korzystające z substancji psychodelicznych, takich jak DMT, często opisują spotkania z bytami w "przestrzeniach psychodelicznych", które niekiedy mogą przypominać doświadczenia podróży astralnej. Te byty są często opisywane jako "mechaniczne elfy", "istoty z szamanów" lub inne nietypowe formy.

Byty negatywne lub straszne - Niektóre osoby opisują spotkania z bytami, które wydają się być negatywne, straszne, lub wrogie. Niektóre z tych doświadczeń mogą być bardzo niepokojące.

Podróże poza ciałem - Jak to działa?

Srebrny sznur - Co to takiego?

Srebrny sznur jest terminem używanym w kontekście podróży astralnych (projekcji astralnych), aby opisać niewidzialne połączenie pomiędzy ciałem fizycznym a ciałem astralnym. Zgodnie z tradycją, ten "sznur" jest elastyczny i może rozciągać się na niezwykle duże odległości, umożliwiając podróżowanie astralnemu "ja" do dowolnego miejsca w świecie astralnym, a jednocześnie utrzymanie połączenia z ciałem fizycznym.

Choć nazywany jest "srebrnym sznurem", nie jest to materialne połączenie, lecz raczej energetyczne lub duchowe. Wizualizacje tego sznura często przedstawiają go jako srebrzystą, świecącą linię, stąd nazwa. Wielu podróżników astralnych opisuje widzenie lub odczuwanie tego sznura podczas swoich doświadczeń.

Jego obecność ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo podróżnikom astralnym. Twierdzi się, że dzięki srebrnemu sznurowi podróżnicy astralni zawsze mogą powrócić do swojego ciała fizycznego. Zgodnie z tymi tradycjami, nawet jeśli podróżnik astralny znajdzie się w sytuacji, w której czuje się zagubiony lub przestraszony, srebrny sznur zapewnia drogę powrotną do ciała.

Należy zauważyć, że srebrny sznur jest koncepcją występującą w wielu różnych kulturach i tradycjach, choć opisy i interpretacje mogą się różnić. W niektórych przypadkach jest również opisywany jako "złoty sznur" lub "promień światła". Bez względu na szczegóły, jest zwykle postrzegany jako istotny element bezpiecznej podróży astralnej.

Spontaniczne wyjścia z ciała

Chociaż niektóre osoby starają się celowo indukować podróże astralne, wiele doświadczeń poza ciałem następuje spontanicznie. Takie spontaniczne doświadczenia mogą wystąpić na przykład podczas snu, medytacji, pod wpływem stresu, w stanie zagrożenia życia, a nawet podczas monotonnych czynności. W niektórych przypadkach, osoby, które doświadczyły takiego spontanicznego wyjścia poza ciało, mówią, że doświadczenie to całkowicie zmieniło ich spojrzenie na życie i śmierć.

Ryzyko związane z projekcją astralną

Wychodzenie z ciała materialnego - Technika medytacji i relaksacji

Podróżowanie poza ciałem to doświadczenie, które, jak twierdzą niektóre osoby, może być fascynujące i odkrywcze. Jednak niektórzy sugerują, że takie doświadczenia mogą wiązać się z pewnymi ryzykami. Poniżej znajdują się niektóre z potencjalnych zagrożeń, które są często omawiane.

Strach i niepokój - Niektóre osoby doświadczają silnego strachu lub niepokoju podczas próby indukowania podróży astralnej lub podczas samego doświadczenia. Może to być spowodowane niezrozumieniem doświadczenia, obawami związanymi z utratą kontroli, lub strachem przed nieznanym.

Niezdrowe obsesje - Niektóre osoby mogą zaczynać nadmiernie skupiać się na podróżach astralnych, co może prowadzić do obsesji. To z kolei może skutkować zaniedbywaniem innych aspektów życia, takich jak praca, relacje interpersonalne czy zdrowie.

Niezrozumienie rzeczywistości - Niektórzy ludzie mogą zacząć mylić doświadczenia astralne z rzeczywistością fizyczną, co może prowadzić do problemów z rozróżnianiem tych dwóch stanów.

Odczucie osamotnienia - Część osób doświadczających podróży astralnych może miewać poczucie osamotnienia lub niezrozumienia ze strony innych, co może prowadzić do izolacji społecznej.

Podróże astralne w praktyce

Sporo już wyjaśniliśmy, a teraz czas na praktykę! Jak wyjść poza ciało bez konieczności zdobywania skomplikowanej wiedzy ezoterycznej? Czy jest to w ogóle możliwe? Owszem - w kolejnych akapitach wyjaśniamy jak to zrobić!

Projekcja astralna - Technika drabiny

Jedną z najpopularniejszych technik indukowania podróży astralnej jest metoda oparta na relaksacji i wizualizacji, często nazywana metodą "liny" lub "drabiny". wyjaśniamy podstawowe kroki tej techniki.

Relaksacja - Zaczynasz od pełnego zrelaksowania swojego ciała. Możesz to zrobić na przykład przez głębokie oddechy, medytację lub techniki progresywnej relaksacji mięśni. Celem jest osiągnięcie stanu, w którym Twoje ciało jest całkowicie spokojne i zrelaksowane, ale Twój umysł jest jasny i skoncentrowany.

Stan hipnagogiczny - Po zrelaksowaniu ciała, staraj się przejść w stan hipnagogiczny - stan między snem a jawą. W tym stanie możesz zacząć doświadczać intensywnych  wrażeń sensorycznych, takich jak dźwięki, kolory czy ruchy, które nie pochodzą z rzeczywistości zewnętrznej.

Wizualizacja - Gdy już jesteś w stanie hipnagogicznym, zaczynasz wizualizować siebie wspinającego się po linie lub drabinie. Ta wizualizacja jest symboliczną reprezentacją oddzielenia Twojego "ciała astralnego" od Twojego fizycznego ciała.

Oddzielenie - Jeżeli wizualizacja przebiega pomyślnie, możesz zacząć doświadczać wrażenia "oddzielania się" od ciała fizycznego. To może być odczuwane na wiele różnych sposobów - niektóre osoby opisują to jako uczucie lewitacji, inne jako uczucie rozciągania się czy rozdwojenia.

Ważne jest, aby podchodzić do tej techniki z otwartym umysłem i cierpliwością. Dla niektórych osób może ona działać za pierwszym razem, inne mogą potrzebować wielu prób, zanim zaczną doświadczać jakiejkolwiek formy wyjścia poza ciało. Pamiętaj również, że to jest bardzo subiektywne doświadczenie i każdy z nas może odczuwać je zupełnie inaczej.

Powrót do ciała

Powrót do ciała fizycznego zazwyczaj jest naturalnym procesem, który następuje automatycznie podczas podróży astralnej. Wiele osób opisuje to jako naturalne "przyciąganie" do ciała, które następuje, kiedy zaczynają się pojawiać uczucia niepokoju lub strachu, albo kiedy uwaga jest przyciągana z powrotem do świata fizycznego.

Jednak, jeśli ktoś znajdzie się w sytuacji, w której ma trudności z powrotem do ciała, istnieje kilka technik, które można wypróbować. Poniżej wyjaśniamy niektóre z nich.

Skupienie uwagi na ciele - Najprostszym sposobem na zakończenie projekcji astralnej jest skupienie uwagi na ciele fizycznym. Możesz sobie wyobrazić, jak Twoja świadomość powraca do ciała, lub skupić się na fizycznym odczuciu ciała, takim jak ciężkość lub odczucie dotyku.

Ruch ciała - Inną techniką jest próba poruszenia fizycznym ciałem. Na przykład, możesz próbować poruszyć palcem u ręki lub u nogi. To zwykle skutecznie "ściąga" świadomość z powrotem do ciała.

Intencja powrotu - Możesz po prostu postanowić, że chcesz wrócić do swojego ciała. Ta decyzja lub intencja powrotu może być wystarczająco silna, aby przerwać doświadczenie podróży astralnej.

Pamiętaj, że nawet jeśli masz poczucie, że nie możesz wrócić, jest to najczęściej przejściowe i spowodowane stanem emocjonalnym, takim jak strach. Podróż astralna nie jest zjawiskiem, które pozwala na trwałe oddzielenie świadomości od ciała fizycznego, a wszelkie trudności z powrotem zwykle wynikają z emocjonalnej reakcji, a nie z rzeczywistego "utknięcia" poza ciałem.

Anegdoty i opowieści o podróżach astralnych

Na przestrzeni lat pojawiło się wiele anegdot i opowieści związanych z podróżami astralnymi. Robert Monroe, założyciel Instytutu Monroe, jest jednym z najbardziej znanych eksploratorów tej dziedziny. Opisał swoje doświadczenia w szeregu książek. Inne znane historie dotyczą słynnej amerykańskiej artystki i badaczki świadomych snów, Fariba Bogzaran, która podczas jednego ze swoich doświadczeń astralnych odwiedziła dalekie planety i galaktyki.

Projekcja astralna została opisana przez liczne osoby, które jej doświadczyły, w sposób niezwykle fascynujący. Często te relacje są intrygujące, czasem tajemnicze, a niekiedy wręcz niewiarygodne. 

Podróż w przestrzeń kosmiczną - Pewna osoba opisywała, jak podczas jednej z jej podróży astralnych znalazła się w kosmosie, obserwując planety i galaktyki z perspektywy, której nie dałoby się doświadczyć na co dzień. Opisywała to doświadczenie jako jedno z najbardziej wspaniałych i odkrywczych w swoim życiu.

Wizyta w miejscach niedostępnych - Inny podróżnik astralny opisał, jak w trakcie projekcji poza ciałem odwiedził miejscowość, której nigdy wcześniej nie zobaczył  przebywając w ciele fizycznym, a potem był w stanie szczegółowo opisać jej wygląd i znajdujące się tam budynki. Jego opis został później potwierdzony przez osoby, które dobrze znały to miejsce.

Spotkanie z innymi bytami - Pewna kobieta opisała, jak podczas jednej z jej podróży astralnych spotkała byt, który przedstawił się jako jej przewodnik duchowy. Twierdziła, że ten byt pomógł jej zrozumieć wiele aspektów swojego życia i duchowości.

Doświadczenia bliskie śmierci (NDE) - Są osoby, które podczas doświadczeń bliskich śmierci, twierdzą, że opuściły swoje ciało i obserwowały wydarzenia z perspektywy zewnętrznej. Często relacje z doświadczeń z pogranicza śmierci obejmują szczegółowe opisy otoczenia, rozmów personelu medycznego, a nawet zdarzeń zachodzących w innych pomieszczeniach lub poza budynkiem szpitala, o których - zgodnie z obecną widzą naukową - osoba będąca w stanie śmierci klinicznej nie mogła mieć jakiejkolwiek wiedzy.   

Literatura na temat podróży astralnych w języku polskim

Projekcja astralna jest tematem dużego zbioru książek! Istnieje wiele książek na temat podróży astralnych, dostępnych w języku polskim. Jednym z najbardziej znanych autorów wypowiadających się na ten temat jest Robert Monroe, który napisał serię książek o swoich doświadczeniach poza ciałem, które zostały również przetłumaczone na język polski. 

Zainteresowanie podróżami astralnymi i doświadczeniami poza ciałem jest globalne i dotyka różnych kultur i języków. Istnieje wiele zasobów dostępnych dla polskojęzycznych czytelników. Poniżej przedstawiam kilka książek dostępnych w języku polskim, które omawiają temat podróży astralnych i doświadczeń poza ciałem.

Robert Monroe - "Podróże poza ciałem" (Allegro) - Monroe jest jednym z najbardziej znanych badaczy w dziedzinie podróży astralnych. W swojej książce opisuje swoje doświadczenia, a także techniki, które pomogły mu osiągnąć stan poza ciałem.

William Buhlman - "Beyond the Astral" (Allegro) - Buhlman, podobnie jak Monroe, jest znanym badaczem i praktykiem w dziedzinie podróży astralnych. 

Michael Newton - "Przeznaczenie dusz" (Allegro) -  Newton w swojej książce nie skupia się bezpośrednio na podróżach astralnych, ale omawia tematykę życia po życiu, reinkarnacji i duszy, które są często powiązane z doświadczeniami poza ciałem.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim ze znajomymi!