Technologia

Czym jest technologia? Otóż, jest to zbiór wiedzy i technik stosowanych w zorganizowany sposób, aby osiągnąć określony cel lub rozwiązać dany problem. Technologia jest dla nas niezwykle istotna, ponieważ pozwala nam żyć wygodniej i efektywniej funkcjonować w społeczeństwie. Dzięki nowoczesnej technologii możemy dziś żyć w sposób dawniej niewyobrażalny, a problemy, z jakimi ludzie borykali się w przeszłości nie są już dla nas jakąkolwiek przeszkodzą.